|

Onze Culture Code

Hoe we werken. Hoe we leiding geven.

We weten dat onze cultuur belangrijk is voor het runnen van het bedrijf, onze plek op de markt en voor de manier waarop we leiding geven aan elkaar. Het laat zien wat we belangrijk vinden, waarin we willen investeren en welke regels er gelden voor ons als team.

Onze cultuur wordt bepaald door onze waarden en wordt in de praktijk elke dag opnieuw vormgegeven door de manier waarop we werken en leiding geven. We weten dat onze cultuur de basis is van alles wat we hebben bereikt en voor al het succes dat nog voor ons ligt. Dit is onze culture code #CultureCode.

 

Vacatures bij Dell
Ontdek de Dell locaties wereldwijd
Explore our locations

Wat we waardevol vindenOnze waarden: waar we in geloven.

De belangrijkste cultuurkenmerken die de basis vormen van het succes van ons bedrijf zijn:
  • Klanten:  we geloven dat onze relaties met klanten het uiteindelijke verschil maken en ten grondslag liggen aan ons succes.
  • Samen winnen: we geloven in onze mensen en we vinden ze belangrijk. We presteren beter, zijn slimmer en werken met meer plezier in een team dan op onszelf.
  • Innovatie: we geloven dat onze mogelijkheid om te innoveren en baanbrekende ideeën vorm te geven de motor is achter groei, succes en vooruitgang.
  • Resultaat: we geloven in onze verantwoordelijkheid om de lat voor uitmuntendheid en prestaties uitzonderlijk hoog te leggen.
  • Integriteit: we geloven dat integriteit altijd boven ons grote verlangen om te winnen moet staan.

Wat we van onze mensen verwachten is belangrijk.

We geloven dat wat we van onze mensen verwachten, hoe we hen ondersteunen en in staat stellen om dit te bereiken en hoe we ze hiervoor beoordelen en belonen van cruciaal belang is voor ons succes en de bloei van onze cultuur.

Hoe we onze klanten op de eerste plaats zetten

Hoe we onze klanten op de eerste plaats zetten Dit doen we altijd:
• We luisteren en zien elke interactie als een mogelijkheid om een nieuwe fan en toekomstige mogelijkheden voor het bedrijf te creëren.
• We werken in de wetenschap dat er slechts twee taken zijn in ons bedrijf: het dienen van de klant en het ondersteunen van de klant.
• We belonen teamleden die onze klanten een geweldige ervaring bezorgen.
• We zoeken oplossingen die onze klanten verder helpen en ze een betere toekomst brengen.

Dit doen we nooit:
• We vinden de relaties met onze klanten nooit vanzelfsprekend, en al helemaal de relaties met onze meest loyale klanten niet.
• We zetten onze klanten nooit op de laatste plaats in onze beslissingen.
• We nemen nooit aan dat iemand anders de relaties met onze klanten moet onderhouden.
• We creëren geen bureaucratie of complexiteit voor onze klanten.


Hoe we samen winnen
Dit doen we altijd:
• We winnen en verliezen als een team.
• We werken graag samen en we hebben de moed om openlijk vraagtekens te zetten bij belangrijke dingen en deze te bespreken.
• We respecteren en waarderen onze verschillen en we beschouwen diversiteit en inclusiviteit als een belangrijk onderdeel van ons team.
• We erkennen en belonen prestaties en successen.

Dit doen we nooit:
• We vechten geen vetes uit binnen het bedrijf en we stellen onze eigen belangen niet boven die van het bedrijf of onze klanten.
• We brengen eenmaal genomen beslissingen niet aan het wankelen.
• We werken niet op ons eigen eiland en we vergeten niet wat voor invloed ons werk heeft op anderen onderdelen van het bedrijf.


Hoe we samen winnen
Hoe we innoveren
Hoe we innoveren Dit doen we altijd:
• We luisteren naar de ideeën en het creatieve denken van onze mensen, onze klanten en onze partners.
• We blijven ons innoverend vermogen versterken als een manier om baanbrekende denkwijzen te ontwikkelen voor ons bedrijf, onze klanten en de sector.
• We blijven flexibel en we staan open voor verandering.

Dit doen we nooit:
• We verspillen geen tijd en geld aan dingen die onze klanten niet belangrijk vinden.
• We laten ons niet voorbijlopen, verstoren of aan de kant zetten door onze concurrenten.
• We nemen slimme risico's, denken in het groot en handelen doortastend. We laten ons niet tegenhouden door de angst om te mislukken.Hoe we resultaat behalen
Dit doen we altijd:
• We meten ons succes door beter te presteren dan de markt en onze concurrenten. We verslaan ze graag en dit inspireert ons.
• We nemen verantwoordelijkheid en we zetten door bij het streven naar onze doelstellingen. We doen wat we zeggen.
• We leiden met energie, optimisme en een positieve instelling.
• We denken en handelen strategisch en houden prestaties op de lange en korte termijn in evenwicht.

Dit doen we nooit:
• We nemen nooit aan dat alleen mensen met een leidinggevende titel of positie leiding kunnen geven.
• We verzinnen geen smoesjes en we geven anderen niet de schuld van onze prestaties.
• We nemen geen genoegen met succes uit het verleden of met middelmatige prestaties.
• We slaan geen data of feiten en alternatieven over bij het maken van onze beslissingen.Hoe we resultaat behalen
Hoe we integriteit tonen
Hoe we integriteit tonen  Dit doen we altijd:
• We gaan voor de winst op de juiste manier, elke dag weer.
• We tonen moed en doen onze mond open om onszelf, ons team en het Dell merk te beschermen.
• We zijn trots op onze eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.
• We dragen bij aan de vooruitgang in de gemeenschappen en de wereld waarin we werken en wonen.

Dit doen we nooit:
• We tornen NOOIT aan onze integriteit, zelfs niet onder druk.
• We tolereren geen respectloosheid, angst of dwang.
• We kijken nooit de andere kant op en we verzinnen geen smoesjes op ethisch gebied.
• We breken de Dell gedragscode niet.Hoe we leiding geven is belangrijk.

Sommigen denken dat het bij goed leiderschap alleen gaat om het resultaat. Anderen denken weer dat het moet gaan om het staan voor wat juist is. Bij Dell geloven we dat de beste leiders voor allebei deze dingen gaan. Ze weten hoe zij en anderen succes kunnen behalen en hebben de ruggegraat om dit op de juiste manier te doen.

Dit soort leiderschap is iets waar je in moet geloven en iets waar je voor moet kiezen. Het is geen gave of iets waar je voor geboren bent. Het is geen functietitel en je krijgt het niet automatisch wanneer je promotie maakt. Leiderschap gaat over anderen inspireren om te volgen. Het een werkwijze en een discipline. Leiderschap is een keuze waarbij de grenzen worden gesteld door wat je gelooft. Wanneer we de geloven in de juiste dingen en deze doen, kunnen we op elk gebied in ons leven een positief verschil maken. Hoe we leiding geven is belangrijk. Op deze manier geven we leiding bij Dell.

We leiden door middel van relaties

Relaties

We werken hard om vertrouwensrelaties op te bouwen in alles wat we doen. We weten dat sterke relaties niet alleen zorgen voor bedrijfssucces, maar ook persoonlijke voldoening brengen.

 

We leiden met gedrevenheid

Gedrevenheid

We weten dat ambitie, energie en durf zeldzaam zijn en lastig te coachen zijn. We blijven deze kwaliteiten in onszelf en anderen ontwikkelen, maar begrenzen onze ambitie door een sterk verlangen om het juiste te doen.

 

We leiden met inzicht

Inzicht

We streven naar wijsheid bij het maken van onze beslissingen. We vertrouwen op feiten en we vinden het belangrijk om de markt en onze concurrenten te kennen. We denken goed na over onze keuzes. Wanneer we voor botsende belangen komen te staan, stellen we de belangen van onze klanten, het bedrijf en onze mensen boven die van onszelf. We nemen onze beslissingen serieus; en toch zijn we flexibel. We veranderen van koers wanneer dit de juiste keuze is, en we laten bureaucratie niet in de weg staan van onze beslissingen.

We leiden met visie

Visie

We hebben een zorgvuldige definitie van succes en we blijven die visie voortdurend overbrengen aan ons wereldwijde team in eenvoudige, heldere en overtuigende bewoordingen. We weten dat waarom we iets willen bereiken net zo belangrijk is als wat we willen bereiken. We bieden context voor onze beslissingen en we maken duidelijk hoe deze in het belang zijn van het bedrijf en onze klanten.

 

We leiden met optimisme

Optimisme

We weten dat scepticisme of cynisme er niet voor zorgt dat mensen volgen. We zijn realistisch, maar we blijven ook altijd optimistisch over onze mensen, hun potentie en de toekomst. We weten dat vertrouwen energie vergt, en dat onze teams erop rekenen dat wij, ook als het tegenzit, een bron zijn van optimisme.

We leiden met nederigheid

Nederigheid

We vertrouwen erop dat we dingen gedaan kunnen krijgen en uitdagingen aankunnen, maar we temperen dat vertrouwen met de kennis die het resultaat is van ervaring. We weten dat we niet altijd gelijk hebben en dat we het niet altijd het beste weten. We willen graag feedback, we nemen verantwoordelijkheid voor onze tekortkomingen en we weten dat ons succes niet alleen van onszelf is.

We leiden met onbaatzuchtigheid

Onbaatzuchtigheid

We weten dat leiderschap draait om hoe we succes behalen, en vooral om hoe we anderen helpen succes te behalen. We vinden het effect dat ons leiderschap heeft op de mensen die we leiden belangrijk. We investeren in hen, ontwikkelen hen en doen alles wat we kunnen om hen te helpen hun doelen te bereiken en hun best te doen voor Dell en de klanten die we van dienst willen zijn.