|

Dienstverlenings-overeenkomsten

Indien U (een) dienst(en) van Dell of een Dell reseller heeft aangekocht, is/zijn de dienst(en) die u heeft aangekocht, vermeld op uw offerte, orderbevestiging, factuur of ontvangstbevestiging. Indien u geen factuur heeft, maar rechtstreeks bij Dell heeft aangekocht, kan u hier een kopie van uw factuur opvragen.

Gelieve uw klantcategorie en land hier aan te duiden en vervolgens uw keuze te maken tussen de relevante dienstomschrijvingen of offertespecificaties om de toepasselijke dienstverleningsovereenkomsten terug te vinden. Voor bijkomende hulp of om een papieren kopie van uw overeenkomst(en) met Dell te bekomen, kan u Dell Technical Support of uw account manager contacteren.