|

Retourzendingen

Consumenten hebben, gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen en overeenkomstig de Consumentenvoorwaarden van Dell, het recht hun order te annuleren en hun Product te retourneren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake verkoop op afstand. Indien U van dit recht wenst gebruik te maken, dient u de klantendienst van Dell hiervan te informeren. Indien u het herroepingsformulier daartoe wenst te downloaden, klik hier.

De terugzendingskosten worden door U betaald. Het Product dient in zijn geheel en in originele staat te worden geretourneerd.