|

Reseller

Deze voorwaarden (Dell Channel Partner Overeenkomst of Reseller Voorwaarden) zijn van toepassing op uw aankoop van producten, software en diensten om ze te wederverkopen aan derden (een andere reseller of eindgebruiker).