Help mij bij mijn keuze: Accidental Damage Protection Service

     

   Accidental Damage Protection

Accidental Damage Protection

Accidental Damage Protection*: hoe zorgvuldig u ook bent, een ongeluk zit in een klein hoekje. Bescherm uw computer tegen de gevaren van dagelijks gebruik met Accidental Damage Protection*. De Accidental Damage Protection zorgt voor reparatie van uw systeem wanneer dit is beschadigd door ongelukken die niet worden gedekt door de beperkte hardwaregarantie*, zoals:

  • Spanningspieken en een kapot beeldscherm: reparatie van uw computer in geval van een onvoorziene spanningspiek of onopzettelijke schade aan of defecten van het beeldscherm
  • Gemorste vloeistoffen: reparatie van uw computer in geval van het onvoorzien morsen van vloeistoffen in of op het apparaat
  • Een onvoorziene val: reparatie van uw computer in geval van een onvoorziene val of een andere onvoorziene botsing


Als u graag gratis een exemplaar van deze documentatie in papieren vorm wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via e-mail op PL.referrals@aig.com, of schrijf naar AIG Personal Lines, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, VK. Zorg ervoor dat u uw polisnummer, de hoofdnaam van de verzekeringnemer en het adres waarnaar u wilt dat wij de kopie verzenden, vermeldt.