|

Podpora ProSupport Plus for Enterprise

ProSupport Plus

Spolehněte se na svůj server, úložiště i sítě.


Důležité úlohy a aplikace vyžadují stálou dostupnost. Jejich podpůrné systémy potřebují více než opravu poruch – potřebují automatizovaná, proaktivní a prediktivní opatření nutná k předcházení problémům. Odpovědí na tyto potřeby je služba ProSupport Plus.

Služba ProSupport Plus byla vytvořena v reakci na dnešní měnící se datová centra a složitá prostředí, spojuje odborné znalosti a zkušenosti, technologii a analýzu a umožňuje vám zavádět složité technologie s důvěrou. Tato nabídka podpory třídy enterprise-class bude proaktivně zlepšovat výkon a stabilitu vašich důležitých systémů a pomůže vám zaměřit se na strategické cíle.

Výhody:
  • Zavádění komplexních technologií s jistotou díky našim odborníkům.
  • Zlepšení výkonu a stability díky automatizovaným proaktivním a prediktivním doporučením.
  • Maximální dostupnost úloh díky automatizované podpoře s využitím aplikace SupportAssist a zabezpečených vzdálených služeb.