|

Portál TechDirect

Jediný globální portál pro efektivní řešení problémů

Řada nehod hardwaru vyžaduje rychlý zásah, který lze opakovat. Pokud musí zaměstnanci IT trávit čas telefonickým odstraňováním problémů, mají méně času na projekty se strategičtějším významem a požadavky firmy.

Služba Dell TechDirect umožňuje, aby u produktů Dell objednávali díly a spravovali případy technické podpory interní zaměstnanci oddělení IT, což zkrátí dobu, kterou stráví tradičním, telefonickým odstraňováním problémů. Prostřednictvím intuitivního online portálu služby Dell TechDirect mohou zaměstnanci IT zaprotokolovat případy, řešit problémy s hardwarem Dell a samostatně odesílat díly takřka na jakékoli místo na světě.

Služba TechDirect vám umožní vylepšit produktivitu a efektivitu podpory:
  • Praktické stanovování priorit pro každodenní údržbu dílů – Vytvářejte a přizpůsobujte účty pro správce nebo techniky s cílem stanovit priority a zajistit nezbytné opravy hardwaru.
  • Sdílení průběhu procesů řešení problémů s hardwarem – Sledujte žádosti o odeslání nebo technickou podporu vytvořené členy týmu v rámci své organizace.
  • Předcházení prodlevám a zaměření na firemní činnosti – Aby bylo dosaženo vnitropodnikového vyřešení problémů, zajistí diagnostiku problémů s hardwarem, vytvoření případu online i odeslání potřebných dílů vaši vlastní zaměstnanci IT.
  • Možnost úhrady za provedené práce – Pro organizace, které provádí vysoký počet výměn náhradních dílů, je zde možnost efektivní komplexní úhrady za provedené práce online.
Pokud chcete zajišťovat efektivní podporu, přihlaste se již dnes na adrese dell.com/techdirect do služby TechDirect.