|

ProSupport One

ProSupport Enterprise Suite

Podpora navržená na míru pro potřeby složitých, velkých a distribuovaných datových center


Mnoho datových center se dynamicky proměňuje a má jedinečné a rozvíjející se požadavky, které nelze účinně pokrýt na základě pevně dané smlouvy. Společnost Dell EMC se zavázala k partnerství s vámi s cílem poskytovat v těchto případech přizpůsobenou podporu datového centra.  

Představte si flexibilní model podpory, který se přizpůsobuje vašim měnícím se firemním potřebám bez negativního vlivu na úroveň podpory. V rámci podpory ProSupport One je náš vyhrazený zaměstnanec na pozici Technical Service Manager a určený tým pracovníků podpory a terénních pracovníků proškolen tak, aby byli obeznámeni s vaším prostředím a zajistili vám optimální výkon. Přizpůsobíme se požadavkům vašeho konkrétního datového centra. Spolupracujeme s vašimi pracovníky a využíváme vašich dovedností – platíte tedy jen za služby, které potřebujete.

Výhody:

  • Optimalizujte svůj rozpočet na podporu pomocí vlastního balíčku, který je navržen na míru.
  • Doplňte své zdroje rozšířením možností jen tam, kde je to zapotřebí.
  • Omezte riziko a prostoje díky zjednodušeným postupům.