|

Naši lidé | Angela Fox

AngelaKdy jste nastoupila do společnosti Dell a jaké pozice jste dosud zastávala?

 • Leden 2007 – leden 2009: výkonná ředitelka - divize Solutions, Austrálie a Nový Zéland
 • Únor 2009 – říjen 2009: výkonná ředitelka - divize Solutions, Asie, Tichomoří a Japonsko (veřejný sektor)
 • Říjen 2009 – září 2010: mateřská dovolená
 • Říjen 2010 – březen 2011: výkonná ředitelka - divize Solutions, Asie, Tichomoří a Japonsko (veřejný sektor)
 • Duben 2011 – listopad 2012: výkonná ředitelka - divize Solutions, Asie, Tichomoří a Japonsko (veřejný sektor a velké podniky)
 • Listopad 2012 - dosud: viceprezidentka - infrastruktura a cloudová řešení, Asie, Tichomoří a Japonsko

Jakou zodpovědnost máte v rámci své současné pozice?

Zodpovídám za podporu růstu divize infrastruktury a cloudových řešení společnosti Dell v oblasti Asie a Tichomoří a v Japonsku. Také pracuji jako generální manažerka služeb a snažím se o to, aby společnost Dell prostřednictvím všech produktových řad služeb poskytovala svým zákazníkům maximum.

Jak byste popsala kulturu společnosti Dell?

Jako otevřenou, respektující a inovativní. S tím, jak se v závislosti na trhu vyvíjíme a měníme, vítáme nové perspektivy. Společnosti Dell především záleží na jejích lidech.

Co by podle vás měli vědět lidé, kteří se zajímají o práci v naší společnosti?

Pracujeme v odvětví, které se neustále mění. Proto je nutné, abychom na tyto změny pružně reagovali. Potřebujeme adaptabilní zaměstnance, kteří se přizpůsobí požadavkům trhu i naší společnosti a občas dokážou pracovat s nejednoznačným zadáním.

Co vás drží ve společnosti Dell?

Mám velkou radost z toho, jak mohu ovlivnit výsledky naší společnosti... Podniková řešení jsou základním kamenem transformace naší firmy. Těchto úspěchů jsme však mohli dosáhnout jen díky úsilí a výkonu našich zaměstnanců. Tým společnosti Dell je inspirující, nadšený, soutěživý, ale přesto skromný.

Na kterých projektech jste v nedávné minulosti pracovala a co považujete za významné body své kariéry u společnosti Dell?

Jako členka vedoucího týmu pro veřejné a velké společnosti (PLE) v Asii, Tichomoří a Japonsku mám klíčovou roli v transformaci řešení, která naše společnost nabízí. Součástí mé práce je podpora efektivního nasazení našich hlavních zdrojů, neustálého rozvoje našich prodejců a zajišťování koncových služeb.

Mezi vrcholné kariérní body patří:

 • Růst firmy v oblasti prodeje řešení (podniková řešení i služby pro veřejné a velké společnosti v regionu Asie, Tichomoří a Japonska).
 • Působení jako zakládající členka rady pro rozmanitost Diversity Council v Asii, Tichomoří a Japonsku a podíl na zahájení činnosti rady pro rozmanitost na Novém Zélandu.
 • Obchodní a profesionální výsledky a úspěchy zaměstnanců, které řídím a jimž radím.

Jaké pozitivní výsledky jste zaznamenala vlivem změny strategie společnosti Dell?

Transformace v oblasti řešení je klíčová pro další úspěch společnosti Dell i naši celkovou pozici na trhu. Svůj závazek k této změně dokazují naše pokračující akvizice (např. Compellent, KACE, EQL, Force10 apod.), investice do oblasti náboru odborných zaměstnanců i neustálá transformace našich prodejců prostřednictvím globálních iniciativ, jako je program vytváření hodnot pro zákazníky „Creating Customer Value“. Ten má přímý vliv na naše vztahy se zákazníky a šíři portfolia, které nakupují, aby vyřešili požadavky svých firem.

Jakou roli hrajete v úsilí pomáhat zákazníkům vzkvétat a růst?

Řešení, která můj tým vyvíjí a prodává napříč danou oblastí, podporují zákazníky při dosahování jejich cílů. Mým hlavním úkolem je v této práci tým podporovat, a to buď přímo komunikací se zákazníky v terénu, nebo prosazováním iniciativ a programů, které jim usnadňují práci.

Čím se společnost Dell jako uznávaný zaměstnavatel odlišuje od ostatních?

Odhodláním, které věnujeme své zaměstnanecké strategii. Zaměřujeme se na rozvoj lidí, aby ze sebe mohli vydat to nejlepší a pracovali v prostředí, které je zároveň rozmanité a přátelské. Také chceme slyšet jejich názory, protože ovlivňují způsob vedení a pomáhají určit směr naší společnosti.

Zamestnani
Prozkoumejte svetova
Explore our locations

Related Videos

 • Odebrat CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Odebrat careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10