D Má spolecnost Dell politiku ochrany zivotního prostredí?
D Jak bude spolecnost Dell snizovat ekologické vlivy svých obchodních cinností? 
D Vzniknou mi nejaké náklady na recyklaci hardwaru mého pocítace? 
D Vzniknou mi nejaké náklady na recyklaci mých mobilních zarízení? 
D Kolik kusu IT vybavení mohu recyklovat? 
D Kolik kusu mobilních prístroju mohu recyklovat? 
D Co se stane s mým recyklovaným pocítacovým hardwarem nebo mobilními prístroji? 
D Co udelám s daty na mém pevném disku? 
D Co udelám s daty v mém mobilním prístroji? 
D Co kdyz zapomenu odstranit data z mého pevného disku? 
D Co kdyz zapomenu odstranit data z mého mobilního prístroje? 
D Jak mohu recyklovat hardware mého pocítace? 
D Které typy pocítacového hardwaru lze recyklovat? 
D Jak mohu recyklovat mé mobilní prístroje? 
D Které typy mobilních prístroju lze recyklovat? 
D Kolik polozek mohu recyklovat soucasne? 
D Mohu zrusit svuj pozadavek recyklace zdarma? 
D Co kdyz nedostanu e-mail s pokyny? 
D Jak zabalím hardware mého pocítace k odeslání? 
D Jak zabalím mé mobilní prístroje k odeslání? 
D Jak odeslu muj hardware do recyklacního strediska? 
D Kde bude muj hardware vyzvednut? 
D Jak odeslu muj mobilní prístroj do recyklacního strediska? 
D Odeslal jsem nesprávný hardware nebo mobilní prístroj. Jak ho dostanu zpet?
D Co kdyz si dopravce nevyzvedne mé vybavení do 5 pracovních dnu?QD Má spolecnost Dell politiku ochrany zivotního prostredí?
AO Ano! Odpovedný prístup k zákazníkum a odpovedný prístup k zivotnímu prostredí jsou ve spolecnosti Dell úzce spjaty. Nasím posláním je plne integrovat odpovednost k zivotnímu prostredí do naseho podnikání pri poskytování kvalitních produktu, prvotrídních sluzeb a nejlepsích zkuseností pro zákazníky. Podrobnosti o politice ochrany zivotního prostredí ve spolecnosti Dell najdete na stránkách www.dell.com/environment.

Q

D Jak bude spolecnost Dell snizovat ekologické vlivy svých obchodních cinností?

A

O Ve spolecnosti Dell je odpovedný prístup k ochrane zivotního prostredí integrální soucástí naseho podnikání. Usilujeme o to, aby nase závody za provozu minimalizovaly nebezpecný dopad na zivotní prostredí, vysokou prioritu pripisujeme minimalizaci odpadu, programum recyklace a opakovaného pouzívání a prevenci znecistení a také designu produktu s ohledem na ochranu zivotního prostredí. Podrobnosti o politice ochrany zivotního prostredí ve spolecnosti Dell najdete na stránkách www.dell.com/environment.

Q

D Vzniknou mi nejaké náklady na recyklaci hardwaru mého pocítace?

A

O Ne. Kdyz si zakoupíte nový pocítac Dell, ponese spolecnost Dell náklady na vyzvednutí vaseho starého vybavení u vás doma, na jeho odeslání do recyklacního strediska a recyklaci.

Q

D Vzniknou mi nejaké náklady na recyklaci mých mobilních zarízení?

A

O Ne. Kdyz si zakoupíte nové mobilní zarízení Dell, ponese spolecnost Dell náklady na vyzvednutí vaseho mobilního prístroje u vás doma, na jeho odeslání do recyklacního strediska a recyklaci. Obdrzíte postovní stítek k odeslání zdarma, který pouzijete.

Q

D Kolik kusu IT vybavení mohu recyklovat?

A

O Muzete recyklovat az 31 kg na krabici. Na PC a monitor budete potrebovat samostatné krabice.

Q

D Kolik kusu mobilních prístroju mohu recyklovat?

A

O Muzete recyklovat az 1 kg na balík.

Q

D Co se stane s mým recyklovaným pocítacovým hardwarem nebo mobilními prístroji?

A

A Recyklovaný pocítacový hardware a mobilní prístroje budou dodány partnerum spolecnosti Dell, kterí se zabývají recyklací a kterí provozují hospodárné a ekologické procesy recyklace pocítacového hardwaru a mobilních zarízení. Hardware a mobilní zarízení se obvykle drtí, trebaze nekteré pouzitelné díly lze demontovat k opakovanému pouzití. Drcený materiál se roztrídí podle druhu (napríklad ocel, hliník, med, plasty atd.) a poté se tyto materiály znovu pouzijí k výrobe nových produktu, nebo se likvidují ekologickým zpusobem. Tento prístup pomáhá chránit nase zivotní prostredí snízením mnozství materiálu, který se ukládá na skládkách, ale nejen to, muze také minimalizovat potrebu surovin pri výrobe nových produktu.

Q

D Co udelám s daty na mém pevném disku?

A

O Nez svuj produkt odeslete, budete si muset zálohovat vsechna potrebná data a odstranit vsechna data z pevného disku. Odpovídáte za smazání vsech dat, které mohou být obsazeny v hardwaru pocítace. Jestlize potrebujete pomoc pri prenosu dat do nového pocítace, zvazte moznost zakoupení nekteré ze sluzeb instalace pocítacu Dell v domácnosti.

Q

D Co udelám s daty v mém mobilním prístroji?

A

O Nez svuj produkt odeslete, budete si muset zálohovat vsechna potrebná data a odstranit vsechna data z mobilního zarízení. Odpovídáte za smazání vsech dat, které mohou být obsazeny v mobilním zarízení.

Q

D Co kdyz zapomenu odstranit data z mého pevného disku?

A

O Pred odesláním musíte odstranit vsechna data z vaseho pevného disku. Spolecnost Dell nijak neodpovídá za data, která zustanou na pevném disku.

Q

D Co kdyz zapomenu odstranit data z mého mobilního prístroje?

A

O Pred odesláním musíte odstranit vsechna data z vaseho mobilního zarízení. Spolecnost Dell nijak neodpovídá za data, která zustanou v mobilním zarízení.

Q

D Jak mohu recyklovat hardware mého pocítace?

A

O Pouzití recyklace Dell je snadné.
Krok 1: 
 • Informujte se o recyklaci Dell, prectete si popis a casté otázky a odpovedi
 • Precte si podmínky této sluzby a porozumejte jim
Krok 2:
Vyzádejte si recyklaci Dell Vyberte, který hardware potrebujete recyklovat, a mnozství, které chcete recyklovat
 • Vyplnte online pozadavek
 • Vezmete prosím na vedomí, ze dodací adresa je místem, kde prepravce vyzvedne vase vybavení.
Krok 3:
Pripravte svuj systém / zabalte svuj hardware Odstrante ze systému vsechny osobní údaje
 • Vyhledejte tuhé lepenkové krabice a zabalte hardware - kazdá krabice smí vázit nejvýse 31 kg
 • Krabice jasne oznacte "DELL RECYCLING" (RECYKLACE DELL)
Krok 4:
 • Krabici umístete na místo, kde bude vyzvednuta Dopravce vyzvedne vybavení do 5 pracovních dnu po zadání vaseho pozadavku. Veskeré zmeny budou podrobne uvedeny v potvrzovacím e-mailu.
 • Podrobné pokyny viz Jak recyklovat se spolecností Dell

Q

D Které typy pocítacového hardwaru lze recyklovat?

A

P Recyklace spolecnosti Dell prijímá radu typu pocítacového hardwaru vcetne stolních pocítacu, provedení minitower, notebooku, pracovních stanic, klávesnic, mysí, monitoru (CRT a plochých panelu), datových terminálu, PDA, skeneru a také inkoustových tryskových, bublinkových a laserových tiskáren.

Q

D Jak mohu recyklovat mé mobilní prístroje?

A

O Pouzití recyklace Dell je snadné.
Krok 1: 
 • Informujte se o recyklaci Dell, prectete si popis a casté otázky a odpovedi
 • Precte si podmínky této sluzby a porozumejte jim 
Krok 2:
Vyzádejte si recyklaci Dell Vyberte, která mobilní zarízení potrebujete recyklovat, a mnozství, které chcete recyklovat
 • Vyplnte online pozadavek
 • Vezmete na vedomí, ze obdrzíte veskerou potrebnou dokumentaci a postovní stítek k zaslání zdarma. Respektujte pokyny, které obdrzíte e-mailem.

Krok 3: 
Pripravte své mobilní zarízení, zabalte své mobilní zarízení a odstrante z nej vsechny osobní údaje.

 • Vyhledejte tuhé lepenkové krabice a zabalte mobilní zarízení - kazdá krabice smí vázit nejvýse 1 kg 
 • Na krabice nalepte dobre viditelne stítky, které obdrzíte.

Krok 4: 

 • Krabici odneste na nejblizsí postu. 
 • Podrobné pokyny obdrzíte behem tohoto postupu e-mailem, respektujte je.

Q

D Které typy mobilních prístroju lze recyklovat?

A

Spolecnost Dell prijímá jakákoliv mobilní zarízení nezávisle na jejich znacce a typu. Jediným limitem je maximální hmotnost: 1 Kg

Q

D Kolik polozek mohu recyklovat soucasne?

A

O Jestlize vyuzijete nás program mobilních zarízení, muzete recyklovat az 1 kg na krabici. Jestlize vyuzijete nás program Mix IT, muzete recyklovat az 31 kg na krabici, nejvýse vsak 2 krabice. Jestlize vracíte svuj PC i monitor, musíte je zabalit do samostatných krabic. Tato sluzba se nevztahuje na výrobky, které samy vází více nez 31 kg.

Q

D Mohu zrusit svuj pozadavek recyklace zdarma?

A

O Tuto sluzbu muzete zrusit behem 2 pracovních dnu od odeslání vaseho pozadavku. Po této dobe jiz pozadavek zrusit nelze. Chcete-li zrusit svou objednávku, zaslete e-mail na:

Q

D Co kdyz nedostanu e-mail s pokyny?

A

O Jestlize jste neobdrzeli potvrzovací e-mail v prubehu 2 pracovních dnu od zadání vaseho pozadavku, zaslete nám prosím e-mail na:

Q

D Jak zabalím hardware mého pocítace k odeslání?

A

 

 • O U hardwaru respektujte tyto jednoduché tipy k odeslání (budete muset poskytnout vlastní balicí materiál): Odeberte ze systému vsechny osobní údaje.
 • Pouzijte tuhé krabice z vlnité lepenky. Doporucujeme pouzívat recyklované krabice. Zkontrolujte, zda je krabice v dostatecne dobrém stavu, abyste v ní mohli poslat své vybavení.
 • Krehké materiály obalte jednotlive tak, aby se vzájemne nedotýkaly.
 • Zajistete, aby obsah krabice byl uvnitr bezpecne a pevne zabalen. (Celková hmotnost krabice nesmí prekracovat 31 kg)
 • Zavrenou krabici zalepte páskou
 • Z vnejsí strany krabice odstrante staré adresní/dodací stítky.
 • Ridte se pokyny o pouzití tohoto programu, které obdrzíte e-mailem

Q

D Jak zabalím mé mobilní prístroje k odeslání?

A

 • O U mobilních zarízení respektujte tyto jednoduché tipy k odeslání (budete muset poskytnout vlastní balicí materiál): Odeberte z mobilu vsechny osobní údaje.
 • Pouzijte tuhé krabice z vlnité lepenky. Doporucujeme pouzívat recyklované krabice. Zkontrolujte, zda je krabice v dostatecne dobrém stavu, abyste v ní mohli poslat své vybavení.
 • Krehké materiály obalte jednotlive tak, aby se vzájemne nedotýkaly.
 • Zajistete, aby obsah krabice byl uvnitr bezpecne a pevne zabalen. (Celková hmotnost krabice nesmí prekracovat 1 kg)
 • Zavrenou krabici zalepte páskou
 • Z vnejsí strany krabice odstrante staré adresní/dodací stítky.
 • Na krabici nalepte viditelne postovní stítek
 • Ridte se pokyny o pouzití tohoto programu, které obdrzíte e-mailem

Q

D Jak odeslu muj hardware do recyklacního strediska?

A

O Dopravce spolecnosti Dell vyzvedne vybavení u vás doma do peti pracovních dnu od data pozadavku na recyklaci.

Q

D Kde bude muj hardware vyzvednut?

A

O Dodací adresa je místem, kde prepravce vyzvedne vase vybavení.

Q

D Jak odeslu muj mobilní prístroj do recyklacního strediska?

A

O Krabici s mobilním zarízením musíte pouze dopravit na nejblizsí postu. Stítek musí být na krabici nalepen na dobre viditelné místo.

Q

D Odeslal jsem nesprávný hardware nebo mobilní prístroj. Jak ho dostanu zpet?

A

O Jakmile hardware nebo mobilní zarízení odeslete, uz vám ho nelze vrátit. Úcastí v této sluzbe a predáním hardwaru nebo mobilního zarízení dopravci nebo na postu jste se vzdali svých práv na daný hardware nebo mobilní zarízení..

Q

D Co kdyz si dopravce nevyzvedne mé vybavení do 5 pracovních dnu?

A

O V nekterých místech muze trvat vyzvednutí déle nez standardních 5 pracovních dnu. V e-mailu s potvrzením recyklace obdrzíte více informací.

Pro dalsí informace kontaktujte: 
Recycling_EMEA@dell.com