|

Odpovědnost společnosti

Náš závazek

Slogan „Powering the Possible“ představuje závazek společnosti Dell nasazovat technologie a odborné znalosti tam, kde dokážou pomoci lidem a planetě. Při uskutečňování našeho cíle cítíme jednoznačnou zodpovědnost vůči našim zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům.


Komunity
(v angličtině).
Životní prostředí
(v angličtině).
Různorodost a inkluze
Komunity Životní prostředí Různorodost a inkluze
Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi poskytujeme technologie, odborné znalosti a finance na řešení tíživých sociálních problémů a pozitivní změny v místech, kde působíme. Inovované obalové materiály, energetická úspornost produktů a ekologická recyklace – tím vším pomáháme našim zákazníkům dosáhnout větších úspěchů s nižším dopadem na životní prostředí. Ve společnosti Dell vytváříme pro všechny zaměstnance příležitosti, aby mohli na pracoviště přinášet vlastní nápady do prostředí, které podporuje výměnu širokého spektra názorů a podněcuje inovaci.

Dodavatelský řetězec
(v angličtině).
Zprávy
(v angličtině).
Řízení
(v angličtině).
Dodavatelský řetězec Zprávy Řízení
Naši globální dodavatelé jsou nedílnou součástí poskytování technologických řešení. Po sobě i po svých dodavatelích vyžadujeme odpovědnost za dodržování lidských práv a životní prostředí. Jsme zavázáni jednat eticky a poctivě. Zároveň jednáme transparentně a informujeme všechny zainteresované o tom, jak se snažíme být odpovědnějšími. Společnost Dell se nehledě na změny a vývoj drží svého závazku k poctivému jednání. Působíme legálně, eticky a v souladu s předpisy a našimi vlastními přísnými pravidly chování.