|

Naši lidé

Tým společnosti Dell

Víme, že jsme trochu zaujatí, ale členy svého týmu považujeme za ty nejúžasnější osobnosti, které jsme kdy potkali. Jejich talent a odhodlání jsou hnacím motorem našeho úspěchu. Když se pro něco rozhodnou, žádné cíle pro ně nejsou nedosažitelné. Jsme vděční za jejich stálý přínos a závazek vytvářet pro náš globální tým to nejlepší možné pracovní prostředí.

Zamestnani

Rozvíjíme mimořádnost svých lidí. Využíváme sílu mnoha.

Rozmanitost týmů našich zaměstnanců je klíčovým prvkem, který nám přináší nové nápady a inspiruje nás při zavádění inovativních postupů. Jenom díky potenciálu danému různorodými perspektivami můžeme věřit, že dosáhneme svého cíle v podobě zkvalitňování životů lidí prostřednictvím našich technologií. Nejdříve musíme totiž lidem porozumět – jejich hodnotám, životním stylům, snům – abychom mohli najít způsob, jak podpořit jejich růst a prosperitu.

Strategie společnosti Dell v oblasti rozvoje zaměstnanců nám má pomoci přilákat ty nejvíce talentované lidi z celého světa a zajistit našim zákazníkům, našim firmám a členům našich týmů bezkonkurenční výkon. Naším cílem je, aby společnost Dell byla inspirujícím místem, kde se členové týmů cítí oceňováni, jsou aktivní a snaží se pracovat co nejlépe.

Podporujeme členy našich týmů:

  • při náboru (vztahy s univerzitami a školami). Ve společnosti Dell se snažíme zaujmout nejlepší a nejnadanější studenty, s nimiž můžeme vytvářet ty nejlepší technologie na světě, které rozvíjejí lidský potenciál.
  • na propojených pracovištích. Cílem strategické firemní iniciativy Connected Workplace je vytvořit vysoce mobilní, spolupracující a flexibilní pracovní prostředí.
  • prostřednictvím školení a rozvoje vůdčích osobností. Podporujeme soustavné vzdělávání a rozvoj prostřednictvím různých školicích metod.
  • prostřednictvím komunit ERG. Máme komunity ERG, do kterých se mohou zapojit všichni členové týmů a vytvářet sítě spolupracovníků, rozvíjet své schopnosti a předávat své komunitě zpětnou vazbu.
  • prostřednictvím cen pro preferované zaměstnavatele. Je nám ctí, že naše partnerství s různými komunitami je oceňováno.
Výbor pro globální různorodost společnosti Dell

Ve společnosti Dell se staráme o to, aby se složení našich pracovníků dostávalo soustavné a soustředěné pozornosti našeho nejvyššího vedení, včetně výkonného ředitele. Žádáme je také, aby pravidelně přispívali ke strategii různorodosti a inkluze ve společnosti Dell, zejména prostřednictvím Výboru pro globální různorodost.

Domníváme se, že nejlíp to vyjádřil výkonný ředitel a zakladatel společnosti Michael Dell:

„Víme, že díky jedinečným zkušenostem, talentům a způsobu, jakým náš rozmanitý globální tým funguje, dokážeme miliónům našich zákazníků dodávat lepší produkty. Naše snaha přijímat a začleňovat různorodé pracovníky vždy byla a i nadále bude něčím, co podnikové strategii společnosti Dell zajišťuje konkurenční výhodu.“

Jsme si vědomi toho, že chceme-li zůstat přitažlivým zaměstnavatelem a splnit očekávání našich zaměstnanců, musíme svým závazkům dostát. I proto se musíme dále snažit rozpoznávat rozmanité schopnosti a talent našich odborníků a plně využívat jejich zkušeností, vzdělání, vůdčích schopností, dovedností a profesního stylu.

Výbor pro globální různorodost, který je složen z osmi celosvětových výkonných ředitelů, vede Michael Dell, náš zakladatel a předseda představenstva. Výbor, který byl vytvořen v roce 2008, vyjadřuje naši snahu prosazovat různorodost a inkluzi i na těch nejvyšších úrovních společnosti. Výbor kontroluje zásady, akční plány a postupy tak, aby si společnost Dell využívala různorodost a inkluzi jako konkurenční výhodu a začlenila je do celého našeho podnikání. Tato skupina také na základě konzultací se zákazníky, obchodními partnery a členy týmů hledá celosvětově nejlepší osvědčené postupy.