|

Různorodost a inkluze

Různorodost a inkluze
Ve společnosti Dell vytváříme pro všechny zaměstnance příležitosti, aby mohli na pracoviště přinášet vlastní nápady do prostředí, které podporuje výměnu širokého spektra názorů a podněcuje inovaci. Začleněním různorodosti a inkluze do našeho podnikání zajišťujeme našim zákazníkům po celém světě takové služby, které co nejlépe odpovídají jejich potřebám.

Strategie různorodosti a inkluze ve společnosti Dell je postavena na třech hlavních zájmových oblastech: vytváření pracoviště otevřeného všem odlišnostem, kultivace externích tržních vztahů s různými komunitami a organizacemi a budování různorodé zaměstnanecké základy. Naši strategii soustavně prověřujeme a upravujeme tak, aby členové týmů společnosti Dell cítili, že jim ostatní naslouchají, chápou je, respektují je, a že mají možnost podílet se na rozvoji směrování naší společnosti.
Vytváření inkluzivního pracoviště Vytváření inkluzivního pracoviště
Různorodé a inkluzivní týmy pomáhají svým členům, aby se cítili docenění, zapojení a inspirovaní odvádět co nejlepší práci a poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby.
Zjistěte více ›
Kultivace naší značky navenek Kultivace naší značky navenek
Trvalé vztahy, které si s našimi partnery vytváříme, pomáhají společnosti Dell zavádět naši strategii různorodosti a inkluze i na trhu.
Další informace ›
Budování různorodého pracoviště Budování různorodého pracoviště
Abychom mohli plnit potřeby našich zákazníků, musíme se zasadit o budování různorodé zaměstnanecké základny, která odráží naši zákaznickou základnu.
Další informace ›
Komunity ERG Komunity ERG (Employee Resource Groups)
Naše Komunity ERG vytvářejí platformu pro budování sítí, rozvoj vůdcovských schopností, příležitosti pro dobrovolnické aktivity v komunitách a cesty podporující dosahování obchodních výsledků.
Přečtěte si o našich komunitách ERG ›

Zamestnani