|

Příležitosti pro studenty vyššího vysokoškolského stupně a MBA

Jak bude vypadat vaše budoucnost?

Jste na nejlepší cestě ke kariéře na vedoucí pozici. V rámci svého studia se učíte přemýšlet v souvislostech a připravujete se na to, abyste jednou mohli dělat důležitá, strategická rozhodnutí. Společnost Dell studentům vyššího stupně vysoké školy a držitelům titulu MBA nabízí řadu příležitostí k tomu, aby své teoretické znalosti doplnili praktickými zkušenostmi.

Seznamte se s našimi programy rozvoje a stáží, které vám mohou pomoci získat další profesní dovednosti a nastartovat kariéru v inspirativním týmu. Ukažte nám, co ve vás je, a my vám pomůžeme růst. 

Společnost Dell nabízí také dlouhodobější spolupráci, při níž studenti vždy čtyři, šest nebo osm měsíců v roce pracují. Tyto pozice mohou získat pouze studenti nižšího či vyššího stupně vysoké školy, kteří jsou na akreditované škole zapsáni do oficiálního programu dlouhodobé spolupráce. Za práci u nás získávají kredity do svého studia. Pozice tohoto typu nabízíme v USA, Číně a Irsku, a to v oblasti vývoje, zabezpečení, globálních služeb, financí, marketingu apod.


začínáte kariéru

Program Jump Start Graduate Development ProgramProgram Jump Start Development Program

Ve společnosti Dell jsme se zavázali vést a pomáhat rozvíjet mladé profesionály a spustili jsme program Jump Start Graduate Development Program, který pomáhá čerstvým absolventům snadno se začlenit do kultury a pracovního prostředí společnosti Dell.

Kurzy programu Jump Start Graduate Development Program budou pořádány pro zaměstnance z řad čerstvých absolventů škol po dobu jejich prvního roku ve společnosti Dell. Kurzy je vybaví školením a zdroji v souladu se zásadami Culture Code (Kulturní kodex) společnosti Dell, pomohou jim navázat vztahy, vybudovat profesní síť, rozvinout kariérní plán a mnoho dalšího!

Toto školení vedené instruktorem a studium s vlastním tempem poskytuje zaměstnancům z řad čerstvých absolventů škol nástroje a školení, které jim umožní růst a rozvíjet se ve společnosti Dell. Dostanou příležitost zapojit se do sítě tvořené členy týmu a vedoucích pracovníků, kteří podpoří rozvoj jejich kariéry ve společnosti Dell.

Díky programu Jump Start Graduate Development Program nově přijatí zaměstnanci z řad čerstvých absolventů:

 • Sladění se zásadami Dell Culture Code (Kulturní kodex Dell).
 • Vybudujte si vztah s vedoucími pracovníky a spolupracovníky.
 • Určete silné stránky a naučte se nabídnout značku.
 • Vytvořte si síť podpory pro vaši práci a kariéru.

Společnost Dell tradičně zaměstnává studenty vyšších stupňů vysokých škol. Aby studentům umožnila lépe poznat svoji kulturu a získat přesnější představu o kariérních příležitostech, nabízí jim různé stáže v několika obchodních oblastech. Podrobnější informace o konkrétních nabízených stážích najdete v následujícím přehledu:

Program pro stážisty v oblasti účetnictví

Stáž v oblasti účetnictví

Komu je určen: vybraní studenti zapsaní k pětiletému studiu oboru účetnictví nebo obdobného oboru
Místo: USA
Časová náročnost: jedenáct týdnů v létě


Program pro stážisty v oblasti účetnictví (Accounting Intern Program) je intenzivní jedenáctitýdenní program rozvoje určený pro studenty nižšího či vyššího stupně vysoké školy, kteří jsou zapsáni k pětiletému studiu oboru účetnictví (nebo kteří budou mít odpovídající počet zápočtových hodin pro získání titulu autorizovaného účetního znalce (CPA)). Stážisté budou získávat praktické pracovní zkušenosti v rámci minimálně jednoho konkrétního projektu, který na konci léta vyvrcholí prezentací před výkonným vedením. Během letní stáže se také zúčastní teambuildingových akcí pro stážisty a přednášek výkonných pracovníků a budou moci navázat cenné kontakty s účastníky jiných programů rozvoje a s kolegy ze společnosti Dell.

Stáž pro studenty inženýrských oborů a informatiky

Stáž pro studenty inženýrských oborů

Komu je určena: studenti vybraných inženýrských oborů na nižším, vyšším a doktorském stupni vysoké školy
Místo: celosvětově
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě

 


Studenti inženýrských oborů budou během stáže ve společnosti Dell pracovat v jedné z následujících oblastí:

 • Vývoj produktů: strojní a elektroinženýrský vývoj, technologie Dell a tvorba inovační strategie, vývoj softwarových řešení a testování
 • Výrobní inženýrství: kvalita, výroba hardwaru, výrobní inženýrství, procesní inženýrství a tvorba testů
 • Systém MIS: vývoj softwaru, analýza podnikových systémů a technická analýza
 • Zákaznický servis: odborná technická podpora a služby
 • Webová stránka Dell.com pro elektronické obchodování: koncepce vývoje softwaru a prostředí pro zákazníky
 • Vývoj řešení Enterprise Software: zabezpečení sítě, cloud computing, správa informací, Big Data, správa systému, vývoj softwaru
 • Výzkum a vývoj: výzkum a vývoj pokročilých technologií příští generace a produktů Dell, mobilní řešení, datová centra, internet…
 • Zabezpečení: zabezpečení v kybernetickém prostoru, odhalování podvodů, ověřování, šifrování, kyberkriminalita
 • Vývoj cloudu: migrační strategie, nasazení cloudové platformy, správa podnikových aplikací a pokročilé technologie datových center
 • Analýza dat: analýza zabezpečení na základě informací, analýza dat, vývoj algoritmů a statistika

Program pro stážisty zaměřený na správu financí

Stáž v oblasti správy financí

Komu je určen: vybraní studenti nižšího stupně vysoké školy a programu MBA v oboru financí
Místo: USA
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě


Program pro stážisty zaměřený na správu financí (Finance Intern Program) je intenzivní 10–12týdenní program rozvoje určený pro studenty finančních oborů na nižším či vyšším stupni vysoké školy. Stážisté budou získávat praktické pracovní zkušenosti v rámci minimálně jednoho konkrétního projektu, který na konci léta vyvrcholí prezentací před vedoucími pracovníky. Během letní stáže se také zúčastní teambuildingových akcí pro stážisty a přednášek výkonných pracovníků a budou moci navázat cenné kontakty s účastníky jiných programů rozvoje a s kolegy ze společnosti Dell Technologies.

Stáž v oblasti globálního řízení

Stáž v oblasti globálního řízeníKomu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: USA
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě

Využijte možnost zapojit se do správy zásobovacího řetězce špičkového globálního podniku, podílet se na zásadních změnách a začít si budovat perspektivní kariéru. Ve společnosti Dell se talentovaní odborníci na správu zásobovacího řetězce a standardizované procesy a funkce uplatňují při tvorbě strategie transformace společnosti. Členům svého týmu nabízíme interní školení a programy rozvoje v oblasti správy zásobovacího řetězce, jež jim pomáhají ke kariérnímu postupu v rámci společnosti. To jim dává motivaci, pocit sounáležitosti a také sílu úspěšně řešit každodenní výzvy a problémy.

Stáž v oblasti globálního prodeje a řízení chodu podniku

Stáž v oblasti globálního prodeje a řízení chodu podnikuKomu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: USA a Indie
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě

Stáž v oblasti globálního prodeje a řízení chodu podniku (Global Sales and Business Operations) je 10–12týdenní letní program, který studentům umožní nahlédnout do zákulisí projektů, jejichž cílem je pozitivně oslovovat zákazníky a zvyšovat celkovou spokojenost se systémem objednávání. Stážisty mohou přijmout různá oddělení, mimo jiné oddělení pro plánování a analýzu globálního prodeje, oddělení pro finanční záležitosti a řízení prodeje v Americe, oddělení pro analýzu dat, oddělení řízení dálkového prodeje, oddělení cenové strategie a provozu a oddělení pro řízení partnerského prodeje v Americe.

Stáž v oblasti globálních služeb a nasazení

Stáž v oblasti globálních služeb a nasazení

Komu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: celosvětově
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě


Do sekce globálních služeb a nasazení spadají globální řídicí týmy, které se starají o zákaznický servis, zásobovací řetězec a profesionální služby, dále marketingové a prodejní týmy, týmy pro správu financí a vývoj apod. Role jejich pracovníků se týkají zčásti řízení projektů a zčásti interního poradenství. Stážisté, kteří do týmu nastoupí, by měli být schopni doporučit postup v souvislosti s nejrůznějšími projekty rozvoje podniku, mimo jiné fúzemi a akvizicemi, zkvalitňováním způsobu řízení, snižováním nákladů a optimalizace chodu podniku. 

Stáž v personální oblasti 

Stáž v personální oblasti

Komu je určena: studenti na nižším a vyšším stupni vysoké školy
Místo: USA
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě


Program pro stážisty v personální oblasti společnosti Dell studentům ve zkratce představí, jaké příležitosti nabízí personální oddělení společnosti. Stážisté pracují na různých projektech personálního oddělení, například v odboru mezd a benefitů, náboru, řízení služeb personálního oddělení apod.

Stáž v oblasti IT

Stáž v oblasti IT

Komu je určena: vybraní studenti nižšího a vyššího stupně vysoké školy
Místo: USA, oblast EMEA
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě


Stáž v oblasti IT (IT Internship) společnosti Dell je 10–12týdenní program určený pro nejúspěšnější studenty nižšího a vyššího stupně vysoké školy. Jako stážisté v oddělení IT budete pracovat na náročných, strategických a provozních projektech. Budete přiděleni nadřízenému, který vám bude pomáhat, abyste obstáli. Připraví pro vás podrobný plán projektu, pravidelně se s vámi bude individuálně scházet a poskytne vám potřebnou podporu a možnost navázat ve společnosti kontakty.

Stáž v oblasti marketingu

Stáž v oblasti marketingu

Komu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: celosvětově
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě


Program pro stážisty v oblasti marketingu nabízí studentům z vybraných univerzit možnost zapojit se v létě na 10–12 týdnů do práce marketingové organizace společnosti Dell. Stážisté mohou při přípravě klíčových strategických projektů přispět neotřelým pohledem na věc a na oplátku získají úžasnou příležitost učit se a udělat první krok k budování své kariéry. Uplatnit se mohou v oblasti prezentace značky, pořádání akcí, produktového řízení, práce se sociálními médii, vnitropodnikové komunikace, vztahů s veřejností, terénního marketingu, zpracování informací pro marketing apod.

Společnost Dell podporuje váš růst v průběhu celé kariéry. Nabízíme proto pro nové zaměstnance – absolventy několik programů rozvoje včetně rotačních programů. Čtěte dál a vyberte si program rozvoje, který pro vás bude ideální:

Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti globálních obchodních služeb pro absolventy (Global Business Services Graduate Leadership Development Program)
Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti globálních obchodních služeb pro absolventy (Global Business Services Graduate Leadership Development Program)Komu je určen: čerství absolventi se znalostí druhého evropského jazyka
Místo: Irsko
Časová náročnost: 24 měsíců
Úroveň: základní
Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti globálních obchodních služeb představuje příležitost pro absolventy vyzkoušet si naše dynamické organizace působící v oblasti financí a služeb. Účastníci absolvují rozsáhlý školicí program rozvoje včetně Lean Six Sigma a Toastmasters. Absolventi nastoupí ke společnosti EMC na pozici pomocného obchodního analytika, kde si budou osvojovat zkušenosti z různých provozních, analytických a finančních oblastí, nahlédnou do činnosti vyššího vedení a vyzkoušejí si mezifunkční projektovou práci.

Když absolventi ukončí dvouletý rotační program, sestávající z 5 různých rotací, přesunou se v závislosti na obchodních potřebách, odpovídajících schopnostech a přání účastníků do organizace GBS ve společnosti EMC.

Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti globálních podnikových služeb
Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti globálních podnikových služeb (Global Enterprise Services Leadership Development Program)Komu je určen: čerství absolventi s titulem MBA nebo před jeho získáním
Místo:
Globálně (Hopkinton v Massachusetts; Brentford ve Velké Británii; Šanghaj v Číně)
Časová náročnost: dva roky
Úroveň: základní
Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti globálních služeb (Global Services Leadership Development Program – GSLDP) je rotační program, jehož účastníci absolvují čtyři šestiměsíční stáže. Účastníci v něm nahlédnou do různých oblastí v rámci globálních podnikových služeb, např. do zákaznických služeb, profesionálních služeb, strategií a provozů nebo uvádění produktů na trh. Chceme naše budoucí vedoucí pracovníky formovat na základě strategických zkušeností z GES, základních školení pro vedoucí pracovníky a profesionálních dovedností z oblasti sítí. Pro naše spolupracovníky tento program znamená rychlejší kariérní postup a pro podnik je přínosem vysoký výkon a strategické myšlení. Hledáme vedoucí pracovníky, kteří umí strategicky přemýšlet a řešit problémy. Klíčovým předpokladem úspěšného absolvování programu je schopnost multitaskingu v dynamickém, rychle se rozvíjejícím technickém prostředí, ale také talent působit jako odborná autorita.

Partnerský program v oblasti globálních služeb (Global Services Associate Program)
 

Partnerský program v oblasti globálních služeb (Global Services Associate Program) Komu je určen: od čerstvých absolventů na vstupní úrovni po zájemce s praxí až pět let
(podle role v programu)
Místo: globálně
Časová náročnost: 18–30 měsíců (podle role v programu)
Úroveň: Základní až střední
Program pro pracovníky v oblasti globálních služeb (GSAP) vyhledává a najímá místní uchazeče a poskytuje jim školení centrálně v jednom z našich deseti globálních školicích středisek. Pro pracovníky v oblasti globálních služeb je připraven strukturovaný program. V rámci několikatýdenního intenzivního výcviku absolvujete náročné školení a získáte praktické zkušenosti. Na bootcampu se mimo jiné seznámíte s odvětvím úložišť, osvědčenými postupy a metodikami a způsobem podnikání společnosti Dell EMC. V rámci školení vás čeká praxe s produkty a platformami Dell EMC a nástroji pro infrastrukturu úložišť. Dále získáte základy nezbytné k dosažení technické certifikace (Dell EMC a jiných než Dell EMC).

Celé toto technické školení se prolíná s rozsáhlým školením v profesionálních dovednostech a školením pro konkrétní pozici. Po skončení intenzivního školení přejdete na svou pracovní pozici, kterou budete vykonávat na plný úvazek. V tu chvíli se pod vedením svého mentora ujmete každodenních povinností spadajících do vaší práce a nadále budete pracovat na svém rozvoji, který jste zahájili na bootcampu, aby vaše schopnosti stále splňovaly požadavky společnosti a oboru IT. Vaše výkony se budou dvakrát ročně hodnotit, a pokud si povedete dobře, můžete se těšit na zvýšení odměn. Po úspěšném dokončení programu budete mít ve své obchodní jednotce nárok na povýšení o jednu úroveň.

Rotační program pro personální oddělení (HR Rotation Program)
Rotační program pro personální oddělení (Human Resources Rotation Program)Komu je určen: budoucí a čerství absolventi oboru lidských zdrojů
Místo: globálně
Časová náročnost: dva až tři roky
Úroveň: základní
Náplň rotačního programu pro personální oddělení společnosti Dell (Dell Human Resources Rotation Program) spočívá v budování týmu erudovaných odborníků s bohatými zkušenostmi, kteří dokážou inovovat, strategicky přemýšlet, budovat pevné vztahy s klienty, myslet na zákazníky, zlepšovat výsledky a v budoucnu se postavit do čela personálního oddělení ve společnosti Dell Technologies.

Účastníci obvykle obdrží rotační úkol: na pozici v personálním oddělení v rámci podniku, v roli specialisty například na náhrady, získávání talentů nebo příspěvky, nebo na klíčovém strategickém projektu nebo aktivitě.

Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti IT pro MBA (IT MBA Leadership Program)

Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti IT pro MBA (IT MBA Leadership Program)Komu je určen: vybraní absolventi s titulem MBA
Místo: Bangalore, Indie
Časová náročnost: dva roky
Úroveň: pro absolventy s titulem MBA (střední)
Globální program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti IT (Global IT MBA Leadership Program) nabízí talentovaným a ambiciózním absolventům s titulem MBA příležitost využít svého vzdělání, vedoucích schopností a nadšení pro technologie a rozvíjet se po stránce technických, obchodních i konzultačních dovedností, které jsou pro současné pracovníky na vedoucích pozicích v oblasti technologií nepostradatelné.

V rámci programu si vyzkoušíte čtyři naprosto odlišné 6měsíční rotace v organizaci IT, pravidelně budete nahlížet do činnosti vedení a dostanete příležitost vybudovat si silnou síť odborných kontaktů. Program rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti IT účastníkům zajišťuje také masivní školicí program včetně účasti na úkolech, kvůli nimž musí překonat hranice svých dosavadních schopností, kdy musí řešit skutečné obchodní problémy prostřednictvím globální týmové spolupráce.

Program rozvoje v oblasti marketingu

Program rozvoje v oblasti marketingu (Marketing Development Program – MDP)Komu je určen: čerství absolventi s titulem MBA z oboru marketingu
Místo: USA
Časová náročnost: devět až dvanáct měsíců
Úroveň: střední (4–6 let zkušeností v oboru)

Nejpozději do roka od ukončení studia MBA a přijetí na plný úvazek v oddělení marketingu budete zahrnuti do programu rozvoje v oblasti marketingu, který trvá devět až dvanáct měsíců. Povedete strategické úkoly v různých částech organizace u nejrůznějších týmů: marketingových operací, produktového marketingu a regionálního marketingu. Dostanete se ke strukturovaným exkluzivním školením, díky mentorům a akcím nahlédnete do činnosti vedoucích funkcí, budete mít příležitosti získat síť kontaktů v rámci své skupiny i od dalších členů programu rozvoje, dostanete se k projektům na podporu komunity, ke koučování, stanete se součástí rozrůstající se sítě absolventů MDP a třeba zjistíte, jaká role ve společnosti Dell je pro vás ideální.