|

Školení ve společnosti Dell

Rostete společně se společností Dell

Kariérní rozvoj je proces objevování, který vám pomáhá nalézt spojení mezi vašimi profesními ambicemi a cíli společnosti. Společnost Dell je organizace, která klade důraz na vzdělávání a podporuje profesionály; osobní rozvoj je součástí naší kultury. Členové týmu mají k dispozici široký výběr programů, které zvyšují dovednosti v konkrétních rolích a rozvíjejí dovednosti vedoucích.

Zamestnani

Váš rozvoj ve společnosti Dell

Snažíme se posilovat sebedůvěru, elán a schopnosti všech členů našeho týmu a dát jim tak možnost plně využít vlastní potenciál. Kariérní rozvoj ve společnosti Dell je procesem, při němž spolupracují jednotliví členové týmu, jejich vedoucí, školitelé a celá společnost. Společně nastolíme rovnováhu mezi vaším úsilím a zájmy a strategií a cíli společnosti Dell. Toho společně dosáhneme pomocí plánu, který sestavíme na míru vašim cílům.

Společnost Dell podporuje vedoucí, kteří pomáhají členům týmu být co nejlepší a vykonávat co nejlepší práci při poskytování služeb našim zákazníkům.

Globální školicí programy společnosti Dell

Inspirující vedoucí potřebuje široký rozsah dovedností včetně strategického myšlení, naslouchání, řešení problémů, rozhodování a schopnosti motivovat ostatní k podávání těch nejlepších pracovních výkonů. Vedení týmu ve svižném, globálním pracovním prostředí společnosti Dell vyžaduje další dovednosti, například vedení geograficky rozptýlených týmů, vedení vzdálených pracovníků a pochopení různých kulturních zázemí.

Společnost Dell vyvinula programy komplexního rozvoje, které rozvíjejí tyto dovednosti vedoucích ve všech úrovních organizace od členů týmu přes manažery nově přijatých pracovníků po naše výkonné pracovníky. Tento komplexní studijní plán zvyšuje zapojení a podporuje inspirující vedení s ohledem na strategie, priority a cíle společnosti Dell.

Rozvoj výkonných pracovníků

Program Executive Rapid Start Program sestává z přizpůsobeného náborového plánu a zdrojů, které pomáhají výkonným pracovníkům rychle dosáhnout vysoké výkonnosti. Plán a sada nástrojů poskytují zdroje a coaching zahrnující kulturu, obchod a organizaci společnosti Dell. Výkonní pracovníci mohou také využít výhod cílených programů pro vedoucí pracovníky a coachingu pro výkonné pracovníky ke svému osobnímu rozvoji.

Rozvoj manažerů a ředitelů

Novým vedoucím je umožněn rozvoj v našem programu Foundations of Leadership Program, který podporuje hladký přechod do jednotlivých rolí. Vedoucí, kteří postupují do role ředitelů, se zúčastní programu Director Leadership Program navrženého pro zdokonalení obchodní prozíravosti. Tento program jim poskytne příležitost učit se od zkušených vedoucích společnosti Dell. K dispozici jsou další školicí semináře a relace vedené vedoucím, které se zaměřují na dovednosti vedoucích po dokončení programů rozvoje.

Profesionální rozvoj (Professional development)

Kurzy společnosti Dell, od technických školení až po semináře komunikačních a prodejních dovedností, pokrývají širokou řadu témat. Aktuální nabídka kurzů odpovídá obchodním cílům a strategiím.

Všem členům týmu doporučujeme, aby využili výhod, které jim přináší příležitosti ke vzdělávání a školení. Naše kurzy a programy pomáhají při přípravě členů našeho týmu pro současné a budoucí pracovní pozice. Výukový plán společnosti Dell je poměrně rozsáhlý a přináší účastníkům jednotlivých programů spoustu užitečných vědomostí, s jejichž pomocí se mohou ve své kariéře posunout dál.