Popis služby Konfigurační služby společnosti Dell  poskytuje přehled o rozsahu služby, požadovaných krocích služby, volitelných službách a dalších důležitých smluvních podmínkách vztahujících se k vašemu nákupu služeb společnosti Dell.