Popis služby Konzultační služby Dell Agile poskytuje přehled o rozsahu služby, požadované kroky služby, volitelné služby a další důležité smluvní podmínky vztahující se k vašemu nákupu služeb společnosti Dell.