Popis služby Implementace rešení KACE K1/K2 – 5 dní poskytuje přehled o rozsahu služby, požadované kroky služby, volitelné služby a další důležité smluvní podmínky vztahující se k vašemu nákupu služeb společnosti Dell.