Popis služby Podpora pro jediný případ – Zákazníci ze spotřebitelského sektoru (Single Incident Support - Consumer Customers) poskytuje přehled o rozsahu služby, požadované kroky služby, volitelné služby a další důležité smluvní podmínky vztahující se k vašemu nákupu služeb společnosti Dell.