|

Naši lidé

Tým společnosti Dell

Víme, že jsme trochu zaujatí, ale členy svého týmu považujeme za ty nejúžasnější osobnosti, které jsme kdy potkali. Jejich talent a odhodlání jsou hnacím motorem našeho úspěchu. Když se pro něco rozhodnou, žádné cíle pro ně nejsou nedosažitelné. Jsme vděční za jejich stálý přínos a závazek vytvářet pro náš globální tým to nejlepší možné pracovní prostředí.

Rozvíjíme mimořádnost svých lidí. Využíváme sílu mnoha.

Rozmanitost týmů našich zaměstnanců je klíčovým prvkem, který nám přináší nové nápady a inspiruje nás při zavádění inovativních postupů. Jenom díky potenciálu danému různorodými perspektivami můžeme věřit, že dosáhneme svého cíle v podobě zkvalitňování životů lidí prostřednictvím našich technologií. Nejdříve musíme totiž lidem porozumět – jejich hodnotám, životním stylům, snům – abychom mohli najít způsob, jak podpořit jejich růst a prosperitu.

Strategie společnosti Dell v oblasti rozvoje zaměstnanců nám má pomoci přilákat ty nejvíce talentované lidi z celého světa a zajistit našim zákazníkům, našim firmám a členům našich týmů bezkonkurenční výkon. Naším cílem je, aby společnost Dell byla inspirujícím místem, kde se členové týmů cítí oceňováni, jsou aktivní a snaží se pracovat co nejlépe.

Podporujeme členy našich týmů:

 • při náboru (vztahy s univerzitami a školami). Ve společnosti Dell se snažíme zaujmout nejlepší a nejnadanější studenty, s nimiž můžeme vytvářet ty nejlepší technologie na světě, které rozvíjejí lidský potenciál.
 • na propojených pracovištích. Cílem strategické firemní iniciativy Connected Workplace je vytvořit vysoce mobilní, spolupracující a flexibilní pracovní prostředí.
 • prostřednictvím školení a rozvoje vůdčích osobností. Podporujeme soustavné vzdělávání a rozvoj prostřednictvím různých školicích metod.
 • prostřednictvím komunit ERG. Máme komunity ERG, do kterých se mohou zapojit všichni členové týmů a vytvářet sítě spolupracovníků, rozvíjet své schopnosti a předávat své komunitě zpětnou vazbu.
 • prostřednictvím cen pro preferované zaměstnavatele. Je nám ctí, že naše partnerství s různými komunitami je oceňováno.
Zamestnani

Related Videos

 • Odebrat CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Odebrat careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10