|

Naše pracoviště

Staňte se součástí pracoviště budoucnosti

Technologie nyní umožňují pracovat téměř odkudkoli. Vytváření udržitelného a inovativního podniku je čím dál tím důležitější. Dnešní zaměstnanci chtějí navíc pracovat jinak.

Ve společnosti Dell můžete odvádět náročnou práci pro naše zákazníky a zároveň vést šťastný a úspěšný život i mimo svou kancelář. Naše cesta k flexibilnější pracovní kultuře se začala rozvíjet před rokem 2009. Nyní máme pro členy našeho týmu k dispozici pestrou paletu možností, pomocí nichž dosáhnou skvělých obchodních výsledků bez ohledu na to, jak a kde na nich pracují. Z toho důvodu jsme hrdí na své investice do inovací pracovního prostředí a řešení IT, které s využitím individuálních potřeb každého zaměstnance naše týmy podporují v dosahování nejlepších výsledků.

Zamestnani
Prozkoumejte svetova
Explore our locations
Program propojeného pracoviště

Odvádějte tu nejlepší práci způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.

Flexibilita je klíčovým aspektem obchodní strategie společnosti Dell, která z nás činí firmu schopnou přitáhnout ty největší talenty. Je to příležitost podporovat změny v kulturních normách, praxi ve vedení a pracovních procesech s cílem prospívat jednotlivým zaměstnancům i podniku. Jde o nový způsob přístupu k práci s ohledem na to, kde a kdy je prováděna.

Program propojeného pracoviště, který je součástí naší zaměstnanecké strategie, podporuje zaměstnance v nacházení nových způsobů práce. Místo toho, aby se strategie soustředila na skutečnost, kde a kdy je práce prováděna, cílí na podporu obchodních výsledků. Program propojeného pracoviště umožňuje vybraným členům týmu zvolit si styl, který nejlépe vyhovuje jejich pracovním i osobním potřebám. Mezi dostupné možnosti programu propojeného pracoviště, které slouží k zajišťování flexibilní práce, patří:

  • Mobilní práce: Plňte jeden až čtyři dny týdně své povinnosti spjaté s prací na plný úvazek na jiném než hlavním pracovišti podle stávajícího formálního pracovního plánu nebo dohody.
  • Práce na dálku: Plňte své povinnosti spjaté s prací na plný úvazek pouze mimo hlavní pracoviště (bez vyhrazeného místa na pracovišti).

Pokud u vás mobilní práce či práce na dálku není možná či proveditelná, máme pro vás také jiné flexibilní pracovní možnosti, které mohou vyhovovat vašim specifickým potřebám, např. pružná pracovní doba, práce na částečný úvazek, sdílený pracovní úvazek nebo stlačený pracovní týden.

Flexibilní pracovní postupy nám také pomáhají šetřit přírodní zdroje a energii, omezit znečištění spojené s přepravou, podporovat bezpečnost veřejnosti a snížit vytíženost dopravních systémů. Také nám umožňují maximálně využívat kancelářské prostory, poskytovat podporu členům týmů tím, že mohou pracovat v místě a čase, kdy jsou nejproduktivnější, a minimalizovat naše provozní náklady a dopady na životní prostředí.

Chápeme, že pro členy vzdálených nebo mobilních týmů jsou rozhodující nástroje, technologie a školení, díky kterým mohou rozvíjet osobní kontakty, vytvářet silné týmy a řídit pracovníky rozptýlené po celém světě. Proto stále investujeme do členů týmů a nadále je podporujeme, aby využívali dostupné zdroje, např. nabídky virtuálních školení a spolehlivou IT infrastrukturu.

Různorodé a inkluzivní pracoviště

Ve společnosti Dell si uvědomujeme, že podnik se neustále rozvíjí, a řídíme se tím. Chápeme, že řízení různorodosti a prosazování inkluzivní kultury je pro náš kolektivní úspěch nezbytné. K vytváření trvalých vztahů musíme vytvářet příjemné pracovní prostředí, kde se schází lidé z mnoha různých kultur, aby odvedli co nejlepší práci. Pokud jejich individuální odlišnosti přijmeme a budeme na nich stavět, budeme moci naplno využít potenciál každého člena týmu, rozvíjet inovace a podporovat prostředí, ve kterém naše globální týmy odvádí tu nejlepší práci a plní očekávání našich zákazníků.

Dva způsoby, kterými prosazujeme naši vizi inkluze, zahrnují:

Komunity ERG
Komunity ERG (Employee Resource Groups) vytvářejí platformu pro vytváření sítí, rozvoj vůdcovských schopností, příležitosti pro dobrovolnické aktivity v komunitách a cesty podporující dosahování obchodních výsledků. Společnost Dell má zaměstnanecké komunity ERG, které se zaměřují na: ženy, Afroameričany, Hispánce, Američany asijského původu, komunitu LGBT, osoby se znevýhodněním, generační rozdíly, životní prostředí, veterány, kulturní diverzitu a naše vzdálené zaměstnance.

Školení o kulturním povědomí

V rámci naší snahy zajistit, aby se týmy v celém světě respektovaly a vážily si sebe navzájem, účastní se každý člen týmu povinně školení o kulturním povědomí, které přispívá k rozvoji silného sebeuvědomění. Členové týmů se seznámí s příklady produktivního a neproduktivního chování z hlediska vytváření inkluzivního pracovního prostředí a současně dostanou nástroje, které jim pomáhají navzájem se podporovat a prosazovat prostředí s vyšší mírou spolupráce.