|

Náš kulturní kodex

Jak pracujeme. Jak vedeme.

Víme, že v podnikání, při příchodu na trh a ve způsobu vzájemného vedení záleží na naší kultuře. Je odrazem hodnot, kterých si vážíme, věcí, do nichž jsme ochotni investovat a pravidel, která nás definují jako tým.

Naše kultura je definována našimi hodnotami a při práci a způsobu vedení ji uskutečňujeme každý den. Víme, že naše kultura je základem všeho, čeho jsme dosáhli, a také úspěchů, které nás teprve čekají. To je náš kulturní kodex. #Kulturní kodex.

 

Zamestnani

Čeho si cenímeNaše hodnoty: čemu věříme.

Mezi nejdůležitější rysy firemní kultury, které řídí úspěch naší společnosti, patří:
  • Zákazníci:  Věříme, že naše vztahy se zákazníky jsou hlavním prvkem, který nás odlišuje od ostatních a tvoří základ našeho úspěchu.
  • Společný úspěch: Věříme ve své zaměstnance a vážíme si jich. Jako tým pracujeme lépe a efektivněji a jsme schopni si společně užít i více legrace, než kdyby každý fungoval sám za sebe.
  • Inovace: Věříme, že naše schopnost inovovat a kultivovat průlomové myšlení je motorem růstu, úspěchu a pokroku.
  • Výsledky: Věříme v zodpovědnost vůči výjimečnému standardu dokonalosti a výkonnosti.
  • Bezúhonnost: Věříme, že bezúhonnost musí vždy řídit naše silné odhodlání uspět.

Na tom, co očekáváme od svých zaměstnanců, záleží.

Věříme, že způsob, jakým definujeme svá očekávání od našich zaměstnanců, jak jim umožňujeme tato očekávání plnit, jak je podporujeme a jak tyto úspěchy měříme a odměňujeme, je základem našeho úspěchu a trvalosti naší firemní kultury.

Jak klademe zákazníky na první místo

Jak klademe zákazníky na první místo Co vždy děláme:
• Nasloucháme a každou interakci považujeme za příležitost k získání věrných zákazníků a vytvoření budoucí obchodní příležitosti.
• Pracujeme s vědomím, že v naší společnosti existují pouze dva typy rolí: ty, v jejichž rámci zaměstnanci poskytují servis našim zákazníkům, a ty, v jejichž rámci zaměstnanci zákazníkům poskytují podporu.
• Slavíme úspěchy členů týmu, kteří pro naše zákazníky dělají skvělé věci.
• Nalézáme řešení, která pomáhají našim zákazníkům a přispívají k jejich lepší budoucnosti.

Co nikdy neděláme:
• Nikdy nebereme své vztahy se zákazníky – zejména s těmi nejvěrnějšími – jako samozřejmost.
• Nikdy na své zákazníky nemyslíme až poté, co učiníme rozhodnutí.
• Nikdy nepředpokládáme, že vztahy se zákazníky má na starosti někdo jiný.
• Nikdy zákazníky neobtěžujeme byrokracií nebo přílišnými složitostmi.


Jak společně dosahujeme úspěchu
Co vždy děláme:
• Slavíme úspěch nebo snášíme porážku jako tým.
• Není nám cizí spolupráce a máme odvahu otevřeně oponovat a diskutovat o věcech, na kterých záleží.
• Respektujeme a oceňujeme vzájemné rozdíly a rozmanitost zaměstnanců považujeme za silnou stránku.
• Oceňujeme dosažené výsledky a slavíme úspěch.

Co nikdy neděláme:
• Nikdy se nesnažíme naší společnosti využít ani nedáváme přednost svým vlastním zájmům před zájmy firmy nebo našich zákazníků.
• Nikdy nepodkopáváme učiněná rozhodnutí.
• Nikdy nepracujeme izolovaně – vždy máme na paměti dopad naší práce na jiné části firmy.


Jak společně dosahujeme úspěchu
Jak inovujeme
Jak inovujeme Co vždy děláme:
• Nasloucháme našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům, protože je považujeme za zdroj nápadů a kreativního myšlení.
• Kultivujeme našeho podnikatelského ducha jako způsob, jakým do naší společnosti, k zákazníkům a do celého odvětví zavést průlomové myšlení.
• Zůstáváme flexibilní a aktivní a jsme schopni přijímat změny.

Co nikdy neděláme:
• Nikdy neplýtváme časem nebo zdroji na věci, které nemají pro zákazníky význam.
• Nikdy našim konkurentům nedovolujeme, aby nás předčili, způsobili v rámci organizace roztržku nebo aby nás nahradili.
• Nikdy nedovolujeme, aby nám strach z nezdaru znemožnil podstupovat promyšlená rizika, mít smělé plány a odvážně jednat.Jak dosahujeme výsledků
Co vždy děláme:
• Svůj úspěch poměřujeme tím, do jaké míry se nám daří na trhu a jak jsme schopni předčit své konkurenty. Máme radost, když máme nad konkurenty navrch, a poskytuje nám to inspiraci.
• Při plnění našich závazků jsme zodpovědní a vytrvalí. Mluví za nás činy.
• Vedeme energicky, optimisticky a s přesvědčením, že náš záměr je proveditelný.
• Přemýšlíme a jednáme strategicky a vyvažujeme zaměření na krátkodobý i dlouhodobý výkon.

Co nikdy neděláme:
• Nikdy nepředpokládáme, že vést nás mohou jen lidé na vedoucích pozicích.
• Nikdy si nevymýšlíme výmluvy ani za svůj výkon neobviňujeme jiné.
• Nikdy neusínáme na vavřínech ani neakceptujeme průměrnost.
• Nikdy se nám při rozhodování nestává, že bychom nevyužili relevantní údaje nebo nezvážili některá fakta a alternativy.Jak dosahujeme výsledků
Jak prokazujeme bezúhonnost
Jak prokazujeme bezúhonnost  Co vždy děláme:
• Každý den s lehkostí míříme správnou cestou k úspěchu.
• Prokazujeme odvahu a angažujeme se při ochraně své osoby, týmu a značky Dell.
• Jsme hrdí na svou čestnost, transparentnost a důvěryhodnost.
• Přispíváme k rozvoji lidského pokroku v jednotlivých komunitách i na celém světě, v němž pracujeme a žijeme.

Co nikdy neděláme:
• Nikdy nevystavujeme riziku svou bezúhonnost, a to ani pod nátlakem.
• Nikdy netolerujeme projevování despektu, zastrašování nebo donucování.
• Nikdy neignorujeme etické otázky ani se nevymlouváme.
• Nikdy nepřestáváme jednat v souladu s etickým kodexem společnosti Dell.Na způsobu vedení záleží.

Existují lidé, kteří se domnívají, že při vedení záleží pouze na výsledcích. Jiní zase věří, že záleží na tom, abychom se vždy postavili za správnou věc. Ve společnosti Dell jsme přesvědčeni, že ti nejlepší dělají obojí. Za jejich jednáním stojí odhodlání dělat správnou věc a přísluší jim zajišťovat, aby oni sami i ostatní dosahovali úspěchů.

Tomuto typu vedení člověk věří a je ochoten se podle něj řídit. Není to dar. Člověk se pro takovou činnost ani nemusí přímo narodit. Není to titul a nikdo jej nezíská povýšením. Schopnost vést znamená inspirovat ostatní k tomu, aby člověka následovali. Je to praxe a disciplína. Schopnost vést je volba, která je omezena tím, čemu věříte. A když věříme a děláme správné věci, můžeme kdekoli v našem životě způsobit změnu k lepšímu. Na způsobu vedení záleží. Takto vedení chápeme ve společnosti Dell.

Vedeme v souladu se vztahy

Vztahy

Ve všech ohledech pilně pracujeme na budování spolehlivých partnerství. Víme, že pevné vztahy přinášejí nejen velký obchodní úspěch, ale i velké osobní naplnění.

 

Vedeme energicky

Energičnost

Jsme si vědomi toho, že ambice, energie a odvaha jsou vzácné vlastnosti, které se obtížně trénují. Tyto vlastnosti pěstujeme v sobě i v ostatních a zároveň je spojujeme se silnou touhou dělat správnou věc.

 

Vedeme uvážlivě

Uvážlivost

V rozhodování se snažíme být moudří. Spoléháme na fakta a ceníme si znalostí trhu a svých konkurentů. Důkladně přemýšlíme o svých rozhodnutích. Když čelíme protichůdným zájmům, klademe zájmy našich zákazníků, firmy a zaměstnanců nad naše vlastní. Svá rozhodnutí bereme vážně, ale neubírá nám to na aktivnosti. Pokud je to správné, změníme směr a nedovolíme, aby při rozhodování překážela byrokracie.

Vedeme v souladu s vizí

Vize

Pečlivě definujeme úspěch a tuto vizi svému celosvětovému týmu předkládáme způsobem, který je přímočarý, jasný a přesvědčivý. Víme, že to, proč chceme něčeho dosáhnout, je stejně důležité jako to, čeho chceme dosáhnout. O svých rozhodnutích informujeme v kontextu dané situace a objasňujeme, jak prospívají naší společnosti a zákazníkům.

 

Vedeme s optimismem

Optimismus

Víme, že zaměstnance neinspiruje skepse ani cynismus. Jsme realisté. Pokud však jde o naše zaměstnance, jejich potenciál a budoucnost, zůstáváme optimističtí. Víme, že sebedůvěra vyžaduje energii a že naše týmy spoléhají na náš silný zdroj optimismu i během náročných období.

Vedeme s pokorou

Pokora

Jsme přesvědčeni o své schopnosti zdárně dokončovat všechny záležitosti a brát na svá bedra náročné úkoly. Tuto sebedůvěru však vyvažujeme uvědoměním, že znalosti jdou ruku v ruce se zkušenostmi. Uznáváme, že nemáme vždy pravdu a že nutně nemusíme všechno vědět nejlépe. Vítáme proto zpětnou vazbu a přebíráme zodpovědnost za své nedostatky s vědomím, že náš úspěch znamená úspěch všech.

Vedeme s obětavostí

Obětavost

Víme, že vedení spočívá v zajišťování úspěchu, a to zvláště takového, jehož díky naší pomoci dosahují ostatní. Záleží nám na tom, jaký dopad má náš způsob vedení na zaměstnance, které vedeme. Investujeme do nich, podporujeme jejich rozvoj a děláme vše, co je v našich silách, aby dosáhli svých cílů a dělali pro společnost Dell a zákazníky, jimž poskytujeme servis, to nejlepší.