|

Ochranné známky a autorská práva

AUTORSKÁ PRÁVA
Držitelem autorských práv ke všem materiálům poskytovaným na této webové stránce (dále jen „stránka“) je společnost Dell nebo jejich původní autor. Není-li zde uvedeno jinak, žádný z těchto materiálů se nesmí kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejnit ani přenést v žádné formě a žádnými prostředky, mj. včetně prostředků elektronických, mechanických, kopírovacích, záznamových či jiných, bez předchozího písemného svolení společnosti Dell či držitele autorských práv. Povolení k zobrazení, kopírování, distribuci a stažení materiálů na této stránce se poskytuje pouze pro osobní, nekomerční použití za předpokladu, že materiály neupravíte a že v nich zachováte všechny informace o autorských právech a ostatní sdělení o vlastnictví. Bez souhlasu společnosti Dell rovněž nesmíte „zrcadlit“ žádný materiál obsažený na této stránce na žádný jiný server. Platnost tohoto povolení je automaticky ukončena, jestliže některou z těchto podmínek porušíte. Neoprávněným použitím jakéhokoli materiálu obsaženého na této stránce můžete porušit autorské zákony, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně osobních údajů a ochraně osobnosti a také pravidla a nařízení týkající se komunikace.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Ochranné známky a loga („ochranné známky“) použité a zobrazené na této stránce jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky společnosti Dell a dalších stran a je zakázáno je použít bez předchozího písemného svolení vlastníka ochranné známky. Ochranné známky společnosti Dell by měly být označeny symbolem TM a doprovázeny prohlášením: „XYZ je ochranná známka společnosti Dell Inc.“ Všechny ochranné známky lze používat jen jako přívlastky (například „notebooky Inspiron“), nikdy jako samostatná podstatná jména (například „Inspirony“). S případnými otázkami ohledně použití těchto ochranných známek nebo jiných názvů, známek či log společnosti Dell se obracejte na adresu trademarks@dell.com

Neúplný seznam ochranných známek společnosti Dell naleznete zde (v angličtině).

OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA USA DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
Pokud se domníváte, že bylo vaše dílo jakýmkoli způsobem zkopírováno bez vašeho souhlasu, předejte prosím následující údaje našemu zástupci, který přijímá upozornění na údajné porušení práv k duševnímu vlastnictví, na níže uvedenou adresu. Vaše oznámení musí obsahovat následující údaje:

váš elektronický nebo fyzický podpis;
popis díla, u kterého uvádíte porušení práv k duševnímu vlastnictví;
identifikaci díla, u kterého uvádíte porušení práv k duševnímu vlastnictví, a popis místa, kde se na webové stránce Dell nachází;
vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
vaše čestné prohlášení, že toto použití díla v rozporu s právy k duševnímu vlastnictví není schváleno vlastníkem autorských práv, zástupcem vlastníka autorských práv ani ze zákona; a
vaše přísežné prohlášení, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněn jednat jménem vlastníka autorských práv.


Našeho zástupce pro příjem upozornění na údajné porušení práv k duševnímu vlastnictví můžete kontaktovat na následující adrese:
copyright@dell.com

25. dubna 2013