|

Licenční smlouvy


Pokud jste zakoupili Dell software  od společnosti Dell Inc. nebo od jedné z jejích přímých či nepřímých dceřiných společností ("Dell") nebo od prodejce společnosti Dell, potvrzení objednávky, faktura nebo účtenka  potvrdí softwarové tituly, které jste zakoupili. Licenční smlouva na software, která se vztahuje na vaše používání softwaru Dell, je k dispozici níže (včetně softwaru Dell, který je předinstalován na hardwaru společnosti Dell nebo vám bude zpřístupněn ke stažení, diskovým médiím nebo jinak, bez dalších nákladů). 
 
Licenční smlouvu na software, která se vztahuje na vaše používání  Dell softwaru , můžete také vyhledat mezi níže uvedenými smlouvami, pokud jste byli na tuto stránku přesměrováni z internetové adresy nebo hypertextového odkazu 1) odkazované v samostatně podepsané smlouvě se společností Dell, 2) zveřejněné v příručce nebo jiné dokumentaci k produktu nebo službě poskytnuté v souvislosti s nákupem od společnosti Dell, 3) k dispozici v grafickém uživatelském rozhraní softwarové aplikace Dell nebo 4) prezentované na přihlašovací obrazovce webový portál určený k poskytování hostovaného nebo online přístupu k softwaru Dell. 
 
Licenční smlouva s koncovým uživatelem dell technologies (EULA)
 
Licenční smlouva s koncovým uživatelem Dell Technologies (EULA) se vztahuje na následující nabídky Dell a Dell Emc značky: (1) aplikační software dodávaný v klientském systému Dell (například notebooku, stolním počítači nebo tabletu Dell), který provádí specializované úlohy zpracování dat; (2) systémový software, který je součástí klientského systému Dell a který poskytuje základní hardwarové funkce a platformy pro spuštění aplikací (jako je firmware a SYSTÉM BIOS); (3) produkty  datového centra infrastruktury, mimo jiné včetně sítí, serverů, úložišť, ochrany údajů, konvergovaných, hyperkonvergovaných produktů a dalších softwarových produktů, které se používají k provozu a provádění činností datových center; a (4) softwaru v produktové řadě Wyse, který se používá k provozu a provádění činností souvisejících s tenkými klienty. 
 
Klikněte zde pro více jazykových verzí EULA.