|

Záruky

Standardní záruky společnosti Dell v souvislosti s prodejem zboží obchodnímu partnerovi jsou upraveny v Smluvních podmínkách následovně :

Produkty - Proukty se značkou společnosti Dell musí ( 1) odpovídat špecifkáci produktu ( 2) být bez vady po dobu 12 měsíců od data uvedeného na faktuře (" záruční lhůta") a ( 3) náhradní díly od společnosti Dell musí být bez vady po dobu 90 dní od doručení. Společnost Dell musí na základě vlastního uvážení zaměnit nebo opravit produkty značky Dell v případě, že nejsou v souladu se zárukou podle bodu 9.1 za předpokladu, že zákazník písemně vyrozumí společnost Dell o vadách do sedmi dnů od zjištění vady, nebo od doby, kdy měl zjistit vadu během záruční lhůty.

Služby - Dell se zaručuje, že ( 1) služby a dodávky odpovídají Service Description a ( 2) služba musí být provedena s náležitou péčí během celého období poskytování služby .

 

Software - Společnost Dell se zaručuje, že software značky Dell bude během 90 denní lhůty ode dne doručení fungovat ve všech souvislostech vzhledem k specifikaci produktu ( 1) Zákazník oznámí společnosti Dell jakékoliv chyby či vady v softwaru ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy zákazník zjistí nebo by měl objevit chybu nebo poškození ( 2) Zákazník poskytuje společnosti Dell dokumentaci v súvisosti s chybou nebo vadou softwaru.