|

Smlouvy o spotřebitelských službách

Pokud jste zakoupili služby od společnosti Dell, maloobchodníka nebo od prodejce společnosti Dell, vaše cenová nabídka, potvrzení objednávky, faktura nebo účtenka zahrnuje název zakoupených služeb. Některé služby zahrnují více způsobů dodávky služeb, takže si ověřte ve své faktuře nebo jiné objednávkové dokumentaci, který způsob dodávky se na vás vztahuje. Pokud fakturu nemáte a nakoupili jste přímo od společnosti Dell, můžete kopii vaší faktury najít zde.

Podmínky služby naleznete, označíte-li nejprve v možnostech uvedených na této stránce kategorii zakoupené služby a poté v této kategorii vyberete příslušný popis služby nebo specifikaci objednávky. Žádné ustanovení obsažené v těchto popisech služeb nemá vliv na zákonná práva a prostředky nápravy podle platných zákonů o ochraně spotřebitele, které nelze ze zákona změnit nebo omezit, ani je neomezuje. Upozorňujeme, že všechny produkty společnosti Dell jsou nabízeny s určitou formou služby podpory (mohou být označovány také jako záruka společnosti Dell – nezaměňovat se zákonnými právy na záruku, tato záruka je smluvní), kterou lze popsat jako základní nebo omezenou službu pro hardware, službu odběru a vrácení nebo službu poskytovanou u vás.

Pokud nemůžete najít nebo získat elektronickou kopii aktivního nebo neaktivního popisu služby nebo specifikaci nabídky na těchto webových stránkách, obraťte se na oblastní tým zákaznické podpory společnosti Dell. Dále v pravém spodním rohu vyberte svou zemi a zvolte preferovaný způsob komunikace se zákaznickou podporou společnosti Dell (e-mail, chat, telefonický hovor).

Upozorňujeme, že zveřejnění popisu služby nebo specifikace nabídky na těchto stránkách nebo pouhý nadpis týkající se konkrétní služby na webové stránce dané země nezaručuje dostupnost nabídky služby ve vaší zemi. Možnosti služby pro příslušný produkt si ověřte na stránce www.dell.com nebo se obraťte na oddělení prodeje společnosti Dell ve vaší zemi, kde si ověříte dostupnost nabídky služeb na daném místě.
Mezinárodní zákazníci naleznou své smlouvy o poskytování služeb a související podmínky pod těmito odkazy: