|

Vyřazené smlouvy

Společnost Dell může určitou nabídku služby příležitostně vyřadit. Tyto vyřazené nabídky služby již nejsou k dispozici pro nové nákupy. Smlouvy k těmto vyřazeným nabídkám služby lze najít pod odkazem „Smlouvy k vyřazeným službám“, který se nachází v levém sloupci na této stránce.