|

Služby podpory

Služby podpory obvykle poskytují technickou podporu a pokyny, jak si vyžádat opravu nebo výměnu určitých produktů společnosti Dell z důvodu vady materiálu nebo zpracování. Podívejte se do příslušného popisu služby spolu se spotřebitelskými podmínkami prodeje (v nichž jsou stanoveny záruky poskytované společností Dell), kde najdete podrobnosti o tom, na co se vztahují vaše služby podpory (včetně případných omezení a výjimek) a jaký je jejich postup. Upozorňujeme, že všechny produkty společnosti Dell jsou nabízeny s určitou formou služby podpory (mohou být označovány také jako záruka společnosti Dell – nezaměňovat se zákonnými právy na záruku, tato záruka je smluvní), kterou lze popsat jako základní nebo omezenou službu pro hardware, službu odběru a vrácení nebo službu poskytovanou u vás.

Pokud jste zakoupili hardware, software, periferní zařízení nebo příslušenství vyrobené třetí stranou, bude se na tyto produkty obecně vztahovat záruka daného výrobce - třetí strany. Kromě toho mohou některé služby společnosti Dell nebo třetí strany, které vám prodala společnost Dell, zahrnovat produkty třetích stran, jak je uvedeno v příslušném popisu služeb.

U libovolné služby, která vyžaduje vzdálenou diagnostiku (buď online, nebo telefonicky), můžete být požádáni, abyste pronikli do vnitřních částí produktu (pokud je to bezpečné), nebo abyste se podíleli na odstraňování problémů, dokud nebude zjištěna příčina. Lhůta pro odeslání součásti nebo poskytnutí jiné pomoci po vzdálené diagnostice je uvedena v příslušném popisu služby uvedeném na této stránce.

Ne všechny služby jsou dostupné k zakoupení u všech produktů Dell. Pokud není níže zobrazen popis služby ani specifikace nabídky, obraťte se na místní tým spotřebitelského prodeje a ověřte si dostupnost služby ve své zemi.