|

Smlouva o poskytnutí služeb

Vybrané služby společnosti Dell lze zakoupit i přes partnery společnosti Dell . Konkrétní služba závisí od hardvarových možností prodejce, zkušeností prodejce, certifikace atd. Podmínky nákupu služby prodejcem v souvislosti s poskytováním služeb společností Dell se řídí dle standardních podmínek společnosti Dell v souvislosti s prodejcem resp. ve sjednané smlouvě o prodeji mezi společnosti Dell a prodejcem . Koncoví uživatelé, kteří si zakoupili služby poskytované společností Dell prostřednictvím prodejce najdou detaily (název, specifikace, délka) vztahující se na službu ve smlouvě od prodejce, potvrzení o objednávce, faktuře nebo bloku. Pro nalezení podmínek služeb prostredníctom prodejce vyberte druh služby a vhodný popis služby na tomto místě.