|

Příležitosti pro studenty nižšího vysokoškolského stupně

Objevte svou budoucnost ve společnosti Dell

Na přemýšlení o tom, jak nastartovat kariéru, není nikdy příliš brzy. Stále hledáme další talentované mladé lidi, kteří naši společnost posunou zase o něco dál a povedou ji k budoucím úspěchům. Všichni společně můžeme růst pod křídly silné nadnárodní společnosti s vášní pro vytváření inovativních produktů a služeb pro zákazníky.

Projděte si širokou nabídku našich stáží a programů, v rámci nichž mohou studenti nižšího stupně vysoké školy získat zkušenosti s prací v prostředí, kde funguje globální spolupráce, komunikovat s našimi nejvyššími vedoucími, rozvíjet vztahy, budovat si síť profesních kontaktů a řešit reálné pracovní problémy. 

Společnost Dell nabízí také dlouhodobější spolupráci, při níž studenti vždy čtyři, šest nebo osm měsíců v roce pracují. Tyto pozice mohou získat pouze studenti nižšího či vyššího stupně vysoké školy, kteří jsou na akreditované škole zapsáni do oficiálního programu dlouhodobé spolupráce. Za práci u nás získávají kredity do svého studia. Pozice tohoto typu nabízíme v USA, Číně a Irsku, a to v oblasti vývoje, zabezpečení, globálních služeb, financí, marketingu apod.

začínáte kariéru

Program Jump Start Graduate Development ProgramProgram Jump Start Development Program

Ve společnosti Dell jsme se zavázali vést a pomáhat rozvíjet mladé profesionály a spustili jsme program Jump Start Graduate Development Program, který pomáhá čerstvým absolventům snadno se začlenit do kultury a pracovního prostředí společnosti Dell.

Kurzy programu Jump Start Graduate Development Program budou pořádány pro zaměstnance z řad čerstvých absolventů škol po dobu jejich prvního roku ve společnosti Dell. Kurzy je vybaví školením a zdroji v souladu se zásadami Culture Code (Kulturní kodex) společnosti Dell, pomohou jim navázat vztahy, vybudovat profesní síť, rozvinout kariérní plán a mnoho dalšího!

Toto školení vedené instruktorem a studium s vlastním tempem poskytuje zaměstnancům z řad čerstvých absolventů škol nástroje a školení, které jim umožní růst a rozvíjet se ve společnosti Dell. Dostanou příležitost zapojit se do sítě tvořené členy týmu a vedoucích pracovníků, kteří podpoří rozvoj jejich kariéry ve společnosti Dell.

Díky programu Jump Start Graduate Development Program nově přijatí zaměstnanci z řad čerstvých absolventů:

 • Sladění se zásadami Dell Culture Code (Kulturní kodex Dell).
 • Vybudujte si vztah s vedoucími pracovníky a spolupracovníky.
 • Určete silné stránky a naučte se nabídnout značku.
 • Vytvořte si síť podpory pro vaši práci a kariéru.

Společnost Dell tradičně zaměstnává absolventy vysokých škol. Aby studentům umožnila lépe poznat svoji kulturu a získat přesnější představu o kariérních příležitostech, nabízí jim různé stáže v několika obchodních oblastech. Podrobnější informace o konkrétních nabízených stážích najdete v následujícím přehledu.

Program pro stážisty v oblasti účetnictví

Stáž v oblasti účetnictví

Komu je určen: vybraní studenti zapsaní k pětiletému studiu oboru účetnictví nebo obdobného oboru
Místo: USA
Časová náročnost: jedenáct týdnů v létě


Program pro stážisty v oblasti účetnictví (Accounting Intern Program) je intenzivní jedenáctitýdenní program rozvoje určený pro studenty nižšího či vyššího stupně vysoké školy, kteří jsou zapsáni k pětiletému studiu oboru účetnictví (nebo kteří budou mít odpovídající počet zápočtových hodin pro získání titulu autorizovaného účetního znalce (CPA)). Stážisté budou získávat praktické pracovní zkušenosti v rámci minimálně jednoho konkrétního projektu, který na konci léta vyvrcholí prezentací před výkonným vedením. Během letní stáže se také zúčastní teambuildingových akcí pro stážisty a přednášek výkonných pracovníků a budou moci navázat cenné kontakty s účastníky jiných programů rozvoje a s kolegy ze společnosti Dell.

Program pro stážisty v divizi Dell Financial Services

Stáž v oblasti finančních služebKomu je určen: vybraní studenti nižšího stupně vysoké školy
Místo: USA
Časová náročnost: jedenáct týdnů v létě


Divize Dell Financial Services (DFS) společnosti Dell se specializuje na finanční služby a usnadňování financování technologií a služeb spotřebitelům, firmám a vzdělávacím a veřejným institucím. Práce v divizi DFS je jedinečná příležitost, jak se stážisté mohou seznámit s celou provozní strukturou jednotky finančních služeb. Studenti absolvující stáž v divizi DFS jsou zařazeni do programu společnosti Dell zaměřeného na správu financí. Budou se podílet na náročných a strategických projektech v různých odděleních divize. Kromě toho budou mít přístup ke zvláštním zdrojům týkajícím se divize DFS a také na speciální akce, například na přednášky manažerů.

Stáž pro studenty inženýrských oborů a informatiky

Stáž pro studenty inženýrských oborů a informatikyKomu je určena: studenti vybraných inženýrských oborů na nižším, vyšším a doktorském stupni vysoké školy
Místo: celosvětově
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě
Studenti inženýrských oborů budou během stáže ve společnosti Dell pracovat v jedné z následujících oblastí:

 • Vývoj produktů: strojní a elektroinženýrský vývoj, technologie Dell a tvorba inovační strategie, vývoj softwarových řešení a testování
 • Výrobní inženýrství: kvalita, výroba hardwaru, výrobní inženýrství, procesní inženýrství a tvorba testů
 • Systém MIS: vývoj softwaru, analýza podnikových systémů a technická analýza
 • Zákaznický servis: odborná technická podpora a služby
 • Webová stránka pro elektronické obchodování: koncepce vývoje softwaru a prostředí pro zákazníky
 • Vývoj řešení Enterprise Software: zabezpečení sítě, cloud computing, správa informací, Big Data, správa systému, vývoj softwaru
 • Výzkum a vývoj: výzkum a vývoj pokročilých technologií příští generace a produktů Dell, mobilní řešení, datová centra, internet…
 • Zabezpečení: zabezpečení v kybernetickém prostoru, odhalování podvodů, ověřování, šifrování, kyberkriminalita
 • Vývoj cloudu: migrační strategie, nasazení cloudové platformy, správa podnikových aplikací a pokročilé technologie datových center
 • Analýza dat: analýza zabezpečení na základě informací, analýza dat, vývoj algoritmů a statistika

Program pro stážisty zaměřený na správu financí

Stáž v oblasti správy financíKomu je určen: vybraní studenti nižšího stupně vysoké školy a programu MBA v oboru financí
Místo: USA
Časová náročnost: deset týdnů v létě

Program pro stážisty zaměřený na správu financí (Finance Intern Program) je intenzivní 10–12týdenní program rozvoje určený pro studenty finančních oborů na nižším či vyšším stupni vysoké školy. Stážisté budou získávat praktické pracovní zkušenosti v rámci minimálně jednoho konkrétního projektu, který na konci léta vyvrcholí prezentací před vedoucími pracovníky. Během letní stáže se také zúčastní teambuildingových akcí pro stážisty a přednášek výkonných pracovníků a budou moci navázat cenné kontakty s účastníky jiných programů rozvoje a s kolegy ze společnosti Dell.

Stáž v oblasti globálního řízení

Stáž v oblasti globálního řízeníKomu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: USA
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě
Využijte možnost zapojit se do správy zásobovacího řetězce špičkového globálního podniku, podílet se na zásadních změnách a začít si budovat perspektivní kariéru. Ve společnosti se talentovaní odborníci na správu zásobovacího řetězce a standardizované procesy a funkce uplatňují při tvorbě strategie transformace společnosti. Členům svého týmu nabízíme interní školení a programy rozvoje v oblasti správy zásobovacího řetězce, jež jim pomáhají ke kariérnímu postupu v rámci společnosti. To jim dává motivaci, pocit sounáležitosti a také sílu úspěšně řešit každodenní výzvy a problémy.

Stáž v oblasti globálního prodeje a řízení chodu podniku

Stáž v oblasti globálního prodeje a řízení chodu podnikuKomu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: USA a Indie
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě
Stáž v oblasti globálního prodeje a řízení chodu podniku (Global Sales and Business Operations) je 10–12týdenní letní program, který studentům umožní nahlédnout do zákulisí projektů, jejichž cílem je pozitivně oslovovat zákazníky a zvyšovat celkovou spokojenost se systémem objednávání. Stážisty mohou přijmout různá oddělení, mimo jiné oddělení pro plánování a analýzu globálního prodeje, oddělení pro finanční záležitosti a řízení prodeje v Americe, oddělení pro analýzu dat, oddělení řízení dálkového prodeje, oddělení cenové strategie a provozu a oddělení pro řízení partnerského prodeje v Americe.

Stáž v oblasti globálních služeb a nasazení

Stáž v oblasti globálních služeb a nasazeníKomu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: celosvětově
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě
Do sekce globálních služeb a nasazení spadají globální řídicí týmy, které se starají o zákaznický servis, zásobovací řetězec a profesionální služby, dále marketingové a prodejní týmy, týmy pro správu financí a vývoj apod. Role jejich pracovníků se týkají zčásti řízení projektů a zčásti interního poradenství. Stážisté, kteří do týmu nastoupí, by měli být schopni doporučit postup v souvislosti s nejrůznějšími projekty rozvoje podniku, mimo jiné fúzemi a akvizicemi, zkvalitňováním způsobu řízení, snižováním nákladů a optimalizace chodu podniku.

Stáž v personální oblasti

Stáž v personální oblastiKomu je určena: studenti na nižším a vyšším stupni vysoké školy
Místo: USA
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě

Program pro stážisty v personální oblasti společnosti Dell studentům ve zkratce představí, jaké příležitosti nabízí personální oddělení společnosti. Stážisté pracují na různých projektech personálního oddělení, například v odboru mezd a benefitů, náboru, řízení služeb personálního oddělení apod.

Program pro stážisty v oblasti dálkového prodeje

Program pro stážisty v oblasti dálkového prodejeKomu je určen: studenti nižšího stupně vysoké školy
Místo: USA, Massachusetts
Časová náročnost: dvanáct týdnů v létě

Stáž v oblasti dálkového prodeje (Inside Sales Internship) studentům nabízí jedinečnou příležitost absolvovat soustavné školení zaměřené na obchodní dovednosti a technologie a zároveň možnost získat praktickou představu o tom, co obnáší práce v oblasti prodeje.

V prvních třech týdnech stáže vás čeká školicí program, který by vás měl připravit na komunikaci se zákazníky. Osvojíte si důležité technické, prodejní a obchodní dovednosti. Po skončení třítýdenního školení se zapojíte do různých činností souvisejících s generováním poptávky. Úspěšné absolvování tohoto programu studentům často otevírá cestu k zaměstnání na plný úvazek po dokončení vzdělání.

Stáž v oblasti IT

Stáž v oblasti ITKomu je určena: vybraní studenti nižšího a vyššího stupně vysoké školy
Místo: USA, oblast EMEA
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě

Stáž v oblasti IT (IT Internship) společnosti Dell je 10–12týdenní program určený pro nejúspěšnější studenty nižšího a vyššího stupně vysoké školy. Jako stážisté v oddělení IT budete pracovat na náročných, strategických a provozních projektech. Budete přiděleni nadřízenému, který vám bude pomáhat, abyste obstáli. Připraví pro vás podrobný plán projektu, pravidelně se s vámi bude individuálně scházet a poskytne vám potřebnou podporu a možnost navázat ve společnosti kontakty.

Stáž v oblasti marketingu

Stáž v oblasti marketinguKomu je určena: studenti vyššího stupně vysoké školy (MBA) a studenti nižšího stupně vysoké školy z vybraných univerzit
Místo: celosvětově
Časová náročnost: deset až dvanáct týdnů v létě
Program pro stážisty v oblasti marketingu nabízí studentům z vybraných univerzit možnost zapojit se v létě na 10–12 týdnů do práce marketingové organizace společnosti Dell. Stážisté mohou při přípravě klíčových strategických projektů přispět neotřelým pohledem na věc a na oplátku získají úžasnou příležitost učit se a udělat první krok k budování své kariéry. Uplatnit se mohou v oblasti prezentace značky, pořádání akcí, produktového řízení, práce se sociálními médii, vnitropodnikové komunikace, vztahů s veřejností, terénního marketingu, zpracování informací pro marketing apod.

Společnost Dell vám pomáhá růst v průběhu celé vaší kariéry. Novým zaměstnancům z řad absolventů nabízíme několik rotačních programů rozvoje. Prostudujte si následující přehled a vyberte si, do kterého z nich se přihlásíte.

Program rozvoje v oboru účetnictví

Program rozvoje v oboru účetnictví

Komu je určen: začínající účetní
Místo: celosvětově
Časová náročnost:  tři stáže po jednom roce
Úroveň: základní

 


Program rozvoje v oboru účetnictví společnosti Dell (Accounting Development Program – ADP) byl vytvořen s cílem vychovat pro naše účetní oddělení novou generaci vedoucích pracovníků. Účastníci postupně získávají zkušenosti na několika náročných pozicích a zároveň absolvují rozšířená účetní školení a navazují důležité kontakty. Účastníci ve třech po sobě následujících letech vystřídají tři roční pracovní zařazení v definovaných účetních oblastech a navíc budou moci získat možnost strávit šest měsíců prací v rámci globálního zařazení.

Program rozvoje v oblasti řízení chodu podniku

Program rozvoje v oblasti řízení chodu podnikuKomu je určen: začínající studenti nižšího stupně vysoké školy
Místo: Massachusetts (studenti v USA), různá místa (studenti v oblasti EMEA)
Časová náročnost: dva a půl roku až tři roky
Úroveň: základníProgram rozvoje v oblasti řízení chodu podniku (Business Operations Leadership Development Program – BOLD) je rotační program v délce dva roky a pět měsíců až tři roky, který účastníkům nabízí ucelený program školení, průběžné mentorování a spoustu příležitostí k navazování důležitých kontaktů. Účastníci mohou postupně absolvovat stáže v různých jednotkách, jež se podílejí na řízení podniku, například v oddělení finančního plánování a analýz a v týmech pro získávání a analýzu dat, určování cen, prodejní operace nebo strategie uvádění produktů na trh. Hledáme lidi se zápalem pro věc a orientací na výsledky, kteří umí spolupracovat v týmu a mají dobré analytické schopnosti a dovednosti pro řešení problémů. Předpokladem úspěchu v programu BOLD je schopnost obstát a růst v neustále se měnícím, velmi dynamickém prostředí.

Program rozvoje v oblasti podpory klientů

Program rozvoje v oblasti podpory klientů

Komu je určen: začínající čerství absolventi
Místo: Oklahoma City ve státě Oklahoma, Round Rock ve státě Texas
Časová náročnost: dvanáctiměsíční program s celodenní účastí
Úroveň: základní


Program rozvoje v oblasti podpory klientů (Client Development Program) je dvanáctiměsíční program vycházející ze závazku společnosti Dell pomáhat našim lidem a komunitě k růstu a rozkvětu. Účastníci z řad čerstvých absolventů projdou náročnými a strategicky zvolenými stážemi v organizaci pro podporu klientů a během praxe získají nástroje, které jim pomohou začít budovat pevné základy pro budoucí kariéru. V rámci programu je čekají mimo jiné analýza dat, školení pro vedoucí pracovníky a mentorování ze strany nadřízených i kolegů. Účastníci dále budou mít příležitost navazovat kontakty na vysoké úrovni, zapojit se do akcí na pomoc komunitě a absolvovat přednášky vedoucích pracovníků.

Program rozvoje v oblasti technického řízení

Program rozvoje v oblasti technického řízeníKomu je určen: studenti nižšího stupně vysoké školy
Místo: celosvětově
Časová náročnost: 27 měsíců
Úroveň: základní
Cílem programu rozvoje v oblasti technického řízení a klíčových technologií (Core Technologies Engineering Leadership Development Program – ELDP) je vychovat kandidáty na technické vedoucí pozice. Přijmeme různorodou skupinu čerstvých absolventů vysoké školy s technickými znalostmi a předpoklady k vedení. Účastníci programu ELDP postupně absolvují tři devítiměsíční stáže, z nichž si odnesou zkušenosti s vývojem, marketingem i dodávkou řešení. Díky tomuto širokému zaměření programu získají dovednosti, přehled a kontakty, které jim umožní, aby se později uplatnili jako architekti řešení, hlavní stratégové a techničtí ředitelé. Jejich jedinečný pohled a kontakty s dalšími jednotkami budou navíc přínosem i pro skupiny, v nichž budou dočasně působit. V rámci programu ELDP chceme oslovit a rozvíjet nejtalentovanější lidi a pomoci jim na cestě ke kariéře v technickém vedení a produktovém řízení.

Program rozvoje a školení v oboru financí

Program rozvoje a školení v oboru financíKomu je určen: začínající finanční odborníci
Místo: celosvětově
Časová náročnost: různá
Úroveň: základní
Program rozvoje a školení v oboru financí (Finance Training and Development Program) společnosti Dell dává začínajícím zaměstnancům finančního oddělení příležitost úspěšně nastartovat kariéru. Součástí programu jsou stáže ve finančních odděleních po celém světě a také důležitá teoretická průprava. Účastníci tak získají praktické zkušenosti a vynikající dovednosti pro práci v oblasti financí a obchodu.

Obvykle absolvují stáže na pozicích s korporátním, podnikovým, provozním či účetním zaměřením.

Program zaměřený na správu financí pro absolventy

Program zaměřený na správu financí pro absolventy

Komu je určen: vybraní absolventi se zájmem o korporátní správu financí
Místo: Panama
Časová náročnost: šest měsíců
Úroveň: základní


Cílem programu zaměřeného na správu financí pro absolventy (Finance Graduate Program) je rozvinout další dovednosti účastníků, které jsou pro úspěšnou kariéru ve společnosti Dell stejně nezbytné jako ty analytické – jmenovitě klíčové „měkké“ a komunikační dovednosti. Tento program má pomoci vychovat další generaci vedoucích pracovníků společnosti Dell.

Program se týká všech oblastí, v nichž na sobě čerství absolventi, kteří pomýšlejí na kariéru v mezinárodní finanční organizaci, musí pracovat. Účastníci budou své schopnosti rozvíjet formou individuálních a týmových školení na finanční a technická témata a školení v oblasti měkkých dovedností. Zájemci o zařazení do programu by měli plynně hovořit anglicky a směřovat ke kariéře v korporátní správě financí.

Program zaměřený na správu financí pro absolventy se realizuje v Panamě a přihlásit se do něj mohou všichni čerství absolventi vysokých škol. Máte-li zájem o účast v programu nebo o více informací o něm, zašlete nám svůj životopis. Jako předmět zprávy uveďte „Finance Graduate Program – Panama“.

Program pro pracovníky v oblasti globálních služeb

Program pro pracovníky v oblasti globálních služebKomu je určen: začínající čerství absolventi a lidé s maximálně pětiletou praxí (podle role v rámci programu)
Místo: celosvětově
Časová náročnost: 18–30 měsíců (podle role v rámci programu)
Úroveň: základní až středníProgram pro pracovníky v oblasti globálních služeb (GSAP) vyhledává a najímá místní uchazeče a poskytuje jim školení centrálně v jednom z našich deseti globálních školicích středisek. Pro pracovníky v oblasti globálních služeb je připraven strukturovaný program. V rámci několikatýdenního intenzivního výcviku absolvujete náročné školení a získáte praktické zkušenosti. Na bootcampu se mimo jiné seznámíte s odvětvím úložišť, osvědčenými postupy a metodikami a způsobem podnikání společnosti Dell EMC. V rámci školení vás čeká praxe s produkty a platformami Dell EMC a nástroji pro infrastrukturu úložišť. Dále získáte základy nezbytné k dosažení technické certifikace (Dell EMC a jiných než Dell EMC).

Obsáhlé technické školení bude spojeno se zevrubným školením zaměřeným na profesní dovednosti a nároky konkrétních rolí. Po skončení intenzivního školení přejdete na svou pracovní pozici, kterou budete vykonávat na plný úvazek. Pod dohledem mentora budete plnit každodenní úkoly spojené s vaší pracovní pozicí, a aby úroveň vašich dovedností stále odpovídala požadavkům společnosti a oboru IT, budete dále pracovat na svém rozvoji. Vaše výkony se budou dvakrát ročně hodnotit, a pokud si povedete dobře, můžete se těšit na zvýšení odměn. Po úspěšném dokončení programu budete mít ve své obchodní jednotce nárok na povýšení o jednu úroveň.

Program rozvoje v oblasti řízení globálních služeb pro podniky

Program rozvoje v oblasti řízení globálních služeb pro podnikyKomu je určen: čerství absolventi s nižším vysokoškolským titulem nebo titulem MBA
Místo: celosvětově (Hopkinton ve státě Massachusetts, Brentford ve Velké Británii, Šanghaj)
Časová náročnost: dva roky
Úroveň: základní


Program rozvoje v oblasti řízení globálních služeb pro podniky (Global Enterprise Services Leadership Development Program – GESLDP) je rotační program, jehož účastníci absolvují čtyři šestiměsíční stáže. Během nich se seznámí s různými oblastmi globálních služeb pro podniky – mimo jiné v organizacích pro zákaznický servis, profesionální servis, strategie a provoz a uvádění produktů na trh. Naším cílem je zprostředkovat účastníkům strategické zkušenosti v oblasti globálních služeb pro podniky, základní dovednosti pro vedení lidí a dovednosti pro navazování profesních kontaktů a vychovat z nich budoucí vedoucí pracovníky. Program dává nový impulz kariéře našich zaměstnanců a motivuje je k lepším výkonům a strategickému myšlení, z čehož profituje celá společnost. Hledáme lidi, kteří dokážou myslet strategicky a efektivně řešit problémy. Klíčovým předpokladem pro úspěch v tomto programu je schopnost pracovat v dynamickém a rychle se měnícím odborném prostředí na více úkolech současně a také schopnost přicházet s novými myšlenkami a zúročovat je.

Program rozvoje v oblasti dálkového prodeje

Program rozvoje v oblasti dálkového prodejeKomu je určen: držitelé minimálně bakalářského titulu
Místo: USA, Massachusetts
Časová náročnost: dva a půl roku až tři roky
Úroveň: základní
Organizace pro dálkový prodej je špičkové, inovativní a efektivní centrum prodeje. Hlavním cílem tohoto programu je vyškolit a vychovat další generaci vedoucích prodeje a zároveň zvýšit poptávku a obrat.

Čeká vás intenzivní školení o produktech a prodeji a velmi přínosné mentorování. Kromě toho budete aktivně telefonovat potenciálním i stávajícím zákazníkům a pomáhat na základě našich strategií a řešení hledat optimální varianty vyhovující konkrétním potřebám IT. Na konci dvouletého či tříletého programu budete mít možnost nastoupit do organizace pro prodej v terénu nebo se začlenit do týmu vedení organizace pro dálkový prodej.

Rotační program v personální oblasti

Rotační program v personální oblastiKomu je určen: absolventi s nižším či vyšším vysokoškolským titulem z oblasti personalistiky
Místo: celosvětově
Časová náročnost: dva až tři roky
Úroveň: základní
Cílem rotačního programu v personální oblasti (Human Resources Rotation Program) společnosti Dell je vytvořit tým komplexně vzdělaných personalistů, kteří budou schopni navrhovat inovace, strategicky přemýšlet, budovat pevné vztahy s klienty, za všech okolností myslet na zákazníky, pracovat skutečně efektivně a určovat budoucí podobu personální agendy ve společnosti Dell Technologies.

Účastníci obvykle absolvují několik stáží: na pozici, v níž je prioritou sladění personální strategie s obchodní strategií, na speciální personalistické pozici, například v odboru mezd, náboru či benefitů, nebo v rámci klíčových strategických projektů či aktivit.

Program rozvoje v oblasti IT

Program rozvoje v oblasti řízení ITKomu je určen: vybraní začínající absolventi
Místo: celosvětově
Časová náročnost: dva až tři roky
Úroveň: základní
Program rozvoje v oblasti IT dává talentovaným a ambiciózním absolventům příležitost, aby zúročili své vzdělání, vůdčí schopnosti a svou vášeň pro technologie a získali technické, obchodní a konzultační dovednosti, bez nichž se dnes vedoucí pracovníci v oblasti IT neobejdou. Účastníci během tohoto dvou- až tříletého programu mohou absolvovat několik stáží nebo se mohou specializovat na konkrétní disciplínu IT. Všichni budou mít možnost vytvořit si kvalitní síť profesních kontaktů, zdokonalit v rámci promyšleného školicího programu své dovednosti a podílet se při řešení reálných obchodních problémů prostřednictvím globální spolupráce na náročných úkolech, které jim pomohou růst.

Program rozvoje v oblasti zásobovacího řetězce

Program rozvoje v oblasti zásobovacího řetězce

Komu je určen: vybraní začínající absolventi z nejlepších škol se zaměřením na zásobovací řetězec
Místo: Austin ve státě Texas
Časová náročnost: tři roky


Program rozvoje v oblasti zásobovacího řetězce (Supply Chain Development Program – SCDP) je skvělou příležitostí pro začínající absolventy vysokých škol, kteří se chtějí prosadit právě v této oblasti. Součástí programu jsou tři různé roční stáže (logistika, provoz, nákup) a obsáhlý program školení, který účastníkům zprostředkuje podrobné vědomosti o zásobovacím řetězci a obchodní dovednosti. V profesním rozvoji budou účastníkům pomáhat také mentoři a poradci. První talentovaní kandidáti z univerzity do tohoto programu nastoupili v červnu 2014 v Austinu.

Marketingový program pro přijaté pracovníky z VŠ (Marketing College Hire Program)
Marketingový program pro přijaté pracovníky z VŠ (Marketing College Hire Program)Komu je určen: čerství absolventi bakalářského studia (marketingu nebo jiného relevantního hlavního oboru)
Místo: USA
Časová náročnost: dva roky
Úroveň: základní
Nejpozději za rok a půl od získání titulu bakaláře a přijetí na plný úvazek v oddělení marketingu budete zahrnuti do marketingového programu pro přijaté pracovníky z VŠ (Marketing College Hire Program), který trvá dva roky. Během zmíněných dvou let absolvujete dvě roční rotace s širokým záběrem od hlavních rolí marketingu (globální komunikace, Field a Partner Marketing, digitální zkušenosti, globální akce) po jeho funkci v našich divizích produktového marketingu. Účastníci programu se učí nejen prostřednictvím svých povinností v rámci rotací, ale také mají přístup ke komplexnímu rozvoji kariéry díky přizpůsobeným školením, koučování, mentorování, rozsáhlým příležitostem k vytváření kontaktů a podpoře komunity. Po úspěšném absolvování programu se účastníci do podniku začleňují s tím, že lépe rozumí společnosti Dell, odvětví technologií a marketingu v rámci rozsáhlé organizace.