|

Naše výhody

Výhody. Odměny. Vyváženost. To vše nabízí společnost Dell.

Naši lidé jsou klíčovým komponentem našeho dlouhodobého úspěchu. Proto není žádným překvapením, kolik času a úsilí věnujeme tomu, abychom vytvořili komplexní sadu benefitů pro všechny členy týmu. Chceme poskytovat nejlepší možnosti a nejlepší poměr hodnoty a ceny. Naše balíčky jsou na trhu konkurenceschopné a přizpůsobené jednotlivým zemím, v nichž působíme.

Chceme odměnit vaše výsledky.

Je to prosté. Věříme, že za dobře odvedenou práci bychom měli členy svého týmu řádně odměňovat. Každý z našich odborníků je nepostradatelnou součástí týmu. Základem úspěchu našich zaměstnanců je splnění – a často i překonání – jasně stanovených a měřitelných cílů.

Odměna

Naše filozofie odměňování podporuje naše obchodní a zaměstnanecké strategie a kulturu meritokracie. Hlavní zásadou společnosti Dell je přilákat a udržet špičkové talenty, zachovat konkurenceschopnost a být tržním lídrem.

Kariérní rozvoj

Společnost Dell se jako zaměstnavatel zavázala vybudovat pracovní prostředí, kde mohou všichni růst a rozvíjet se. Nabízíme formální školení, programy pro individuální rozvoj, nástroje pro 360stupňovou zpětnou vazbu, mentoring, profesní sítě, náročné úkoly určené ke zlepšení dovedností a příležitosti k růstu. Investujeme do našich zaměstnanců – většinu otevřených pozic obsazujeme stávajícími zaměstnanci.

Výhody a odměny
Výhody   

Vaše zdraví a pohoda
Je pro nás důležité, aby měl každý člen týmu k dispozici zdroje, které mu umožní odvádět tu nejlepší práci. V rámci našich odměn nabízíme benefitní programy, jejichž cílem je pomoci udržet zdravý životní styl. Tyto benefity závisejí na tom, kde působíte. Více podrobností proto získáte u svého personalisty.

Program pro podporu zaměstnanců
Náš Program pro podporu zaměstnanců (EAP) je bezplatně poskytován členům našich týmů a členům jejich domácnosti. Program nabízí důvěrné profesní poradenství zaměřené na širokou škálu záležitostí, mezi něž patří například zneužívání návykových látek, vyrovnávání se se smutkem a ztrátou, rodinná komunikace, zvládání stresu a deprese, rodičovství nebo finanční poradenství a další.

Další výhody
Je možné, že kromě výhod spojených se zdravím a pohodou máte na svém pracovišti nárok i na další programy. Mezi ně mohou patřit například placená dovolená, finanční a spořicí programy a nejen to. Více podrobností o benefitních programech dostupných na vašem pracovišti vám poskytne váš personalista.