Hjælp mig med at vælge: RAID

 
RAID (Redundant Array of Independent Disks) er en storageteknologi, der bruger to eller flere diske til at opnå højere niveauer af ydeevne eller databeskyttelse via redundans. Der er flere forskellige typer RAID-konfigurationer tilgængelige på udvalgte Dell-systemer. Du vælger måske at få din Dell pc konfigureret med RAID 0, 1 og 5.

RAID kan levere:
  • Ydeevne – RAID 0 Kaldes også "spredning", skriver data til alle diske i RAID-systemet, så ydeevnen øges. Den tilgængelige kapacitet svarer til summen af alle diskkapaciteter i systemet. Men hvis én disk bliver beskadiget i en RAID 0-konfiguration, går dataene på alle diske tabt.

  • Beskyttelse – RAID 1: Kaldes "spejling" og skriver identiske data til to separate drev. Dette er en løsning til sikkerhedskopiering. Data går ikke tabt, hvis den ene disk udvikler en fejlfunktion. Den tilgængelige kapacitet svarer til kapaciteten for den mindste disk.

  • Ydeevne og beskyttelse – RAID 5: Kaldes "spredning med paritet" og svarer til RAID 0 i den forstand, at det omfatter forbedret ydeevne ved at skrive data sekventielt på tværs af tre drev. Men det skriver også paritetsdata på tværs af systemet for at opnå dataredundans. Hvis et drev i systemet mistes, er dine data stadig sikret. Når det fejlbehæftede drev er udskiftet, kan RAID-systemet genopbygges uden tab af data. Den tilgængelige kapacitet er lig med den samlede kapacitet minus ét drev.

  • Øget ydeevne og beskyttelse – RAID 10: Kaldes nogle gange et "spejlet sæt indlejret i et spredt sæt" eller RAID1+0. Denne konfiguration kræver harddiske, og systemet kan bære flere tab, så længe ingen spejlinger mister alle drev. RAID 10 giver fejltolerance og forbedrer ydeevnen, men øger kompleksiteten.