Denne enkle tosidede oversigt opstiller fordelene ved finansiering for beslutningstagere.