Denne IDC hvidbog præsenterer de vigtigste finansielle fund i en dybdegående forskning om udgifter i forbindelse med x86 serveres livscyklus, sammenligning af køb med leasing, inklusiv anskaffelse, implementering, support og udgifter i forbindelse med nedtagning.