|

Forbruger

Dells salgsbetingelser for forbrugere gælder for alt salg af Dell-produkter, -software og -services til forbrugere til disses eget brug (ikke med henblik på videresalg) direkte fra Dell via telefon eller internet eller fra en Dell-branded forhandler.