|

Forskellighed og inklusion

Forskellighed og inklusion
Hos Dell gør vi det muligt for alle ansatte at komme med deres idéer til arbejdspladsen i et innovativt miljø, hvor vi går ud over de gængse tankeprocesser. Ved at gøre forskellighed og inklusion til en forankret del af vores virksomhed sikrer vi, at vi betjener vores kunder verden over på den bedst mulige måde for at kunne opfylde deres behov.

Dells strategi med hensyn til forskellighed og inklusion bygger på tre varige fokusområder: at skabe en arbejdsplads, der er åben over for alle former for forskelligheder, at dyrke forbindelser på de eksterne markeder med mangeartede fællesskaber og organisationer samt at sørge for, at vi til stadighed har en forskelligartet medarbejderskare. Vi undersøger og tilpasser hele tiden vores strategi for at sikre, at Dells ansatte føler, at de bliver lyttet til, forstået, respekteret og får de beføjelser, der er nødvendige for at kunne hjælpe med til at bestemme retningen for vores virksomhed.
At skabe en inkluderende arbejdsplads At skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til rummelighed
Forskelligartede og inkluderende grupper hjælper med til, at vores gruppemedlemmer føler sig værdsat, engagerede og inspirerede til at gøre deres bedste for at betjene vores kunder.
Find ud af mere ›
At dyrke vores brand udadtil At dyrke vores brand udadtil
De vedvarende relationer, vi opbygger med vores partnere, hjælper Dell med at føre sine strategier med hensyn til forskellighed og inklusion ud på markedet.
Få mere at vide ›
At skabe en mangfoldig arbejdsplads At sørge for en stadigt voksende forskelligartet medarbejderskare
For at imødekomme vores kunders behov skal vi bestræbe os på at have en forskelligartet medarbejderskare, der afspejler vores kundegrundlag.
Få mere at vide ›
Ressourcegrupper for medarbejdere Ressourcegrupper for medarbejdere (ERG'er)
Vores ERG'er skaber en platform for dannelse af netværk, udvikling af lederegenskaber, frivillige fællesskabsmuligheder og veje til at skabe forretningsresultater.
Undersøg vores ERG'er ›

Job hos Dell