|

Ofte stillede spørgsmål om genbrug

Har Dell en miljøpolitik?
Hvordan reducerer Dell sine erhvervsaktiviteters miljøbelastning? 
Koster det mig noget at genindvinde min computerhardware? 
Koster det mig noget at genindvinde mit mobile udstyr? 
Hvor meget IT-udstyr kan jeg genindvinde? 
Hvor meget mobilt udstyr kan jeg genindvinde?
Hvad sker der med min genindvundne computerhardware og/eller mit mobile udstyr?
Hvad gør jeg med dataene på min harddisk?
Hvad gør jeg med dataene på mit mobile udstyr? 
Hvad sker der, hvis jeg glemmer at slette data fra min harddisk?
Hvad sker der, hvis jeg glemmer at slette data fra mit mobile udstyr?
Hvordan kan jeg genindvinde min computerhardware? 
Hvilke typer computerhardware kan genindvindes?
Hvordan kan jeg genindvinde mit mobile udstyr?
Hvilke typer mobilt udstyr kan genindvindes? 
Hvor mange artikler kan jeg genindvinde på én gang? 
Kan jeg annullere min gratis anmodning om genindvinding? 
Hvad nu, hvis jeg ikke har fået en e-mail med anvisninger?
Hvordan pakker jeg min hardware, så den kan sendes?
Hvordan pakker jeg mit mobile udstyr, så det kan sendes? 
Hvordan sender jeg min hardware til genindvindingscenteret?
Hvor bliver min hardware afhentet?
Hvordan sender jeg mit mobile udstyr til genindvindingscenteret? 
Jeg har sendt den forkerte hardware eller det forkerte mobile udstyr af sted. Hvordan får jeg det tilbage?
Hvad nu, hvis kureren ikke afhenter mit udstyr inden for 5 hverdage?


QHar Dell en miljøpolitik?
AJa! Kunde- og miljøvenlighed hænger sammen hos Dell. Det er vores mission helt og fuldt at integrere miljøvenlighed i vores forretning med at tilbyde kvalitetsprodukter, den bedste service inden for alle områder og den bedste oplevelse for kunden. Besøg www.dell.com/environment (engelsk) for flere oplysninger om Dell's miljøpolitik. 

Q

Hvordan reducerer Dell sine erhvervsaktiviteters miljøbelastning?

A

Hos Dell er miljøvenlighed en integreret del af vores forretning. Vi stræber efter at drive vores faciliteter på en måde, så miljøskadelige påvirkninger mindskes. Affaldsminimerings-, genindvindings- og genbrugsprogrammer har toppriotering, og vi konstruerer vores produkter med miljøet i tanke. Besøg www.dell.com/environment (engelsk) for flere oplysninger om Dell's miljøpolitik.

Q

Koster det mig noget at genindvinde min computerhardware?

A

Nej. Når du køber en ny Dell-computer, dækker Dell omkostninger for afhentningen, forsendelsen til genindvindingscenteret og genindvindingen af dit gamle udstyr.

Q

Koster det mig noget at genindvinde mit mobile udstyr?

A

Nej. Når du køber nyt mobilt udstyr fra Dell, dækker Dell omkostninger for afhentningen, forsendelsen til genindvindingscenteret og genindvindingen af dit gamle mobile udstyr. Du modtager en gratis postmærkat, som skal anvendes til formålet.

Q

Hvor meget IT-udstyr kan jeg genindvinde?

A

Du kan genindvinde op til 31 kg pr. kasse. Pc'en og monitoren skal lægges i separate kasser.

Q

Hvor meget mobilt udstyr kan jeg genindvinde?

A

Du kan genindvinde op til 1 kg pr. pakke.

Q

Hvad sker der med min genindvundne computerhardware og/eller mit mobile udstyr?

A

Genindvundet computerhardware om mobilt udstyr leveres til Dell's genindvindingspartnere, som forvalter genindvindingsprocessen af computerhardwaren og det mobile udstyr økonomisk og miljømæssigt. Som regel bliver hardwaren og mobiltelefonerne omdannet til skrot, selv om nogle brugbare dele kan blive fjernet med henblik på genbrug. Skrottet sorteres efter varetype (som f.eks. stål, aluminium, kobber, plastik osv.), og derefter genbruges det enten til at fremstille nye produkter eller bortskaffes på en miljøvenlig måde. Dette er ikke kun med til at beskytte vores miljø ved at reducere mængden af det materiale, som ender på lossepladsen, men det mindsker også behovet for råmaterialer i produktfremstillingen.

Q

Hvad gør jeg med dataene på min harddisk?

A

Inden du sender dit produkt, skal du sikkerhedskopiere alle nødvendige data og slette alle data fra din harddisk. Du er ansvarlig for, at alle data, som kan være på computerhardwaren, slettes. Hvis du har brug for hjælp til at overføre data til en ny computer, kan du overveje at købe en af Dell's hjemmeinstallationsservicer.

Q

Hvad gør jeg med dataene på mit mobile udstyr?

A

Inden du sender dit produkt, skal du sikkerhedskopiere alle nødvendige data og slette alle data fra dit mobile udstyr. Du er ansvarlig for, at alle data, som kan være på det mobile udstyr, slettes.

Q

Hvad sker der, hvis jeg glemmer at slette data fra min harddisk?

A

Du skal slette alle data fra din harddisk inden forsendelse. Dell er ikke ansvarlig for data, som findes på harddiskene.

Q

Hvad sker der, hvis jeg glemmer at slette data fra mit mobile udstyr?

A

Du skal slette alle data fra dit mobile udstyr inden forsendelse. Dell er ikke ansvarlig for data, som findes på det mobile udstyr.

Q

Hvordan kan jeg genindvinde min computerhardware?

A

Det er let at bruge Dell Recycling. Trin 1: Få mere af vide om Dell Recycling, læs beskrivelsen og de ofte stillede spørgsmål Læs og forstå vilkårene og betingelserne Trin 2: Anmod om Dell Recycling. Vælg den hardware, som du vil genindvinde samt mængden/antallet Udfyld onlineanmodningen Vær opmærksom på, at forsendelsesadressen er det sted, hvor kureren afhenter dit udstyr. Trin 3: Forbered dit system/pak din hardware ned. Slet alle personlige data fra dit system Find en fast kasse/kasser af bølgepap, og pak hardwaren ned - hver kasse må ikke veje over 31 kg Skriv "DELL RECYCLING" på kassen/kasserne Trin 4: Anbring kassen på det angivne afhentningssted. Kureren afhenter udstyret 5 hverdage efter din anmodning. Hvis der sker ændringer, bliver dette oplyst i din e-mailbekræftelse. For flere oplysninger, se Hvordan genindvindes der med Dell

Q

Hvilke typer computerhardware kan genindvindes?

A

Dell Recycling accepterer mange typer computerhardware, inklusive bærbare computere, mini-towers, notebooks, workstations, tastaturer, mus, monitorer (CRT- og fladskærme), dataterminaler, PDA'er, scannere samt inkjet-, bubblejet- og laserprintere.

Q

Hvordan kan jeg genindvinde mit mobile udstyr?

A

Det er let at bruge Dell Recycling. Trin 1: Få mere af vide om Dell Recycling, læs beskrivelsen og de ofte stillede spørgsmål Læs og forstå vilkårene og betingelserne Trin 2: Anmod om Dell Recycling. Vælg det mobile udstyr, som du vil genindvinde samt mængden/antallet Udfyld onlineanmodningen Bemærk venligst, at du modtager alle de nødvendige oplysninger og en gratis postmærkat. Kontrollér, at du følger de anvisninger, som sendes til dig i e-mailen. Trin 3: Forbered dit mobile udstyr. Pak dit mobile udstyr, og slet alle personlige data fra dit mobile udstyr. Find en fast kasse/kasser af bølgepap, og pak det mobile udstyr ned - hver kasse må ikke veje over 1 kg Sæt mærkaten(-erne), som blev sendt til dig, på kassen/kasserne, så mærkaten(-erne) kan ses tydeligt. Trin 4: Indlevér kassen på det nærmeste postkontor For flere anvisninger, følg anvisningerne, som du modtager pr. e-mail under forløbet.

Q

Hvilke typer mobilt udstyr kan genindvindes?

A

Dell accepterer alt mobil udstyr uafhængigt af mærket og typen. Den eneste begrænsning er den maksimale vægt: 1 kg.

Q

Hvor mange artikler kan jeg genindvinde på én gang?

A

Hvis du bruger vores program til mobilt udstyr kan du genindvinde op til 1 kg for hver kasse. Hvis du bruger vores program til blandet IT-udstyr, kan du genindvinde op til 31 kg for hver kasse, maks. 2 kasser. Hvis du sender både din pc og monitor tilbage, skal de lægges i separate kasser. Denne service omfatter ikke produkter, som vejer over 31 kg.

Q

Kan jeg annullere min gratis anmodning om genindvinding?

A

Du kan annullere denne service inden for 2 hverdage, efter du har sendt din anmodning. Det er ikke muligt at annullere efter denne tidsperiode. For at annullere din bestilling skal du sende en e-mail til: For anmodninger om genindvinding af computerudstyr skal der sendes en e-mail til: dell_mixedit@dataserv-recycling.com For anmodninger om genindvinding af mobilt udstyr skal der sendes en e-mail til :dell_mobile@dataserv-recycling.com

Q

Hvad nu, hvis jeg ikke har fået en e-mail med anvisninger?

A

Hvis du ikke har fået en e-mail med bekræftelse inden for 2 hverdage efter din anmodning, bedes du sende en e-mail til: For anmodninger om genindvinding af computerudstyr skal der sendes en e-mail til: dell_mixedit@dataserv-recycling.com For anmodninger om genindvinding af mobilt udstyr skal der sendes en e-mail til :dell_mobile@dataserv-recycling.com

Q

Hvordan pakker jeg min hardware, så den kan sendes?

A

Følg disse enkle forsendelsestips for hardware (du skal selv sørge for pakkematerialet): Slet alle personlige data fra dit system. Brug kasser af fast bølgepap. Vi anbefaler at bruger kasser af genbrugspap. Kontrollér, at kassen er i god stand for at kunne sende dit udstyr. Pak skrøbelige materialer enkeltvist, så de ikke berører hinanden. Kontrollér, at indholdet i kassen er sikkert og pakket fast ned. (Kassen må samlet ikke veje over 31 kg) Luk kassen med tape Fjern gamle adresse-/forsendelsesmærkater udvendigt på kassen. Følg anvisningerne, som du får pr. e-mail, om hvordan programmet anvendes

Q

Hvordan pakker jeg mit mobile udstyr, så det kan sendes?

A

Følg disse enkle forsendelsestips for mobilt udstyr (du skal selv sørge for pakkematerialet): Slet alle personlige data fra din mobiltelefon. Brug kasser af fast bølgepap. Vi anbefaler at bruger kasser af genbrugspap. Kontrollér, at kassen er i god stand for at kunne sende dit udstyr. Pak skrøbelige materialer enkeltvist, så de ikke berører hinanden. Kontrollér, at indholdet i kassen er sikkert og pakket fast ned. (Kassen må samlet ikke veje over 1 kg) Luk kassen med tape Fjern gamle adresse-/forsendelsesmærkater udvendigt på kassen. Sæt postmærkaten på kassen, så den ses tydeligt Følg anvisningerne, som du får pr. e-mail, om hvordan programmet anvendes 

Q

Hvordan sender jeg min hardware til genindvindingscenteret?

A

Dell's kurer afhenter dit udstyr hjemme hos dig fem hverdage efter at have modtaget din anmodning om genindvinding.

Q

Hvor bliver min hardware afhentet?

A

Forsendelsesadressen er det sted, hvor kureren afhenter dit udstyr.

Q

Hvordan sender jeg mit mobile udstyr til genindvindingscenteret?

A

Du behøver blot at indlevere kassen med dit mobile udstyr til det nærmeste postkontor. Kontrollér, at mærkaten er synlig på kassen.

Q

Jeg har sendt den forkerte hardware eller det forkerte mobile udstyr af sted. Hvordan får jeg det tilbage?

A

Når hardwaren og/eller det mobile udstyr er blevet sendt af sted, kan det ikke sendes tilbage til dig. Ved at deltage i denne service og aflevere din hardware og/eller dit mobile udstyr til kureren eller postkontoret, har du afstået dine rettigheder til hardwaren og/eller det mobile udstyr.

Q

Hvad nu, hvis kureren ikke afhenter mit udstyr inden for 5 hverdage?

A

Visse steder kan det vare længere end de normale 2 hverdage i forbindelse med afhentningen. Din e-mail med genindvindingsbekræftelsen giver dig nærmere oplysninger.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Recycling_EMEA@dell.com