|

Vores arbejdsplads

Udvikling af arbejdspladsen.

Glade mennesker arbejder bedre. Ud over almindelig produktivitet er de mere inspirerede, engagerede og klar til innovation. Hos Dell stræber vi efter at gøre, hvad vi kan, for at forbedre arbejdsoplevelsen for alle vores teammedlemmer. En af de bedste måder, vi har fundet til det, er at give fleksible arbejdsløsninger. Søg vores fleksible jobs i dag (på engelsk) ›

Vi er forbundet

I den teknologiske sektor ved vi præcist, hvor hurtigt verden forandrer sig. Vi har lært at være hurtige og tilpasningsdygtige, så vores virksomhed kan blive ved med at vokse sig stærk, og vi kan være foran. Lige nu revurderer vi den traditionelle kontormodel og arbejder med vores teammedlemmer om at finde den bedst mulige løsning. Vi tilbyder flere muligheder for Forbundet arbejdsplads, så teammedlemmer kan maksimere deres potentiale.

Job hos Dell
Se Dells afdelinger i hele verden
Explore our locations
Den forbundne arbejdsplads

Arbejd optimalt på den måde, der fungerer bedst for dig.

Fleksibilitet er et vigtigt aspekt af Dells forretningsstrategi, som gør os i stand til at konkurrere om at tiltrække de største talenter. Det er en mulighed for at skabe forandringer inden for kulturelle normer, lederskabspraksis og arbejdsprocesser både til fordel for medarbejderne og for virksomheden, og det er en ny tilgang til arbejdet i forhold til, hvordan, hvor og hvornår arbejdet udføres.

Som en del af vores personalestrategi er den forbundne arbejdsplads tænkt som en opfordring til medarbejderne til at finde nye måder at arbejde på, samtidig med at den fokuserer på resultater, frem for hvor arbejdet udføres. Med den forbundne arbejdsplads kan et kvalificeret teammedlem selv vælge den type, der bedst opfylder vedkommendes behov, såvel på arbejdet som i privatlivet. Dine muligheder inden for rammerne af den forbundne arbejdsplads er:

  • Mobil arbejdsplads (fjernarbejde): Udfør opgaver i et fuldtidsjob én til fire dage om ugen på en lokation, der ikke er den primære, i henhold til en formel arbejdsplan eller -aftale.
  • Ekstern arbejdsplads: Udfør opgaver i et fuldtidsjob udelukkende fra en lokation, der ikke er den primære (ingen dedikeret arbejdsplads på stedet).

Hvis en mobil eller ekstern arbejdsplads ikke er tilgængelig eller ikke kan fungere for dig, findes der andre fleksible arbejdsmuligheder, som f.eks. flekstid, deltid, jobdeling eller en komprimeret arbejdsuge.

Fleksible arbejdsrutiner bidrager også til bevarelse af naturlige ressourcer og energi, reduktion af transportrelateret forurening, fremme af offentlig sikkerhed og mindskelse af belastningen på transportsystemer. De gør det også muligt at maksimere udnyttelsen af vores kontorpladser, støtte teammedlemmer i at arbejde, hvor og når de er mest produktive, og minimere vores driftsomkostninger og miljøpåvirkninger.

Vi forstår, at værktøjer, teknologi og uddannelse er nødvendige for eksterne eller mobile teammedlemmer for at kunne dyrke personlige forbindelser, opbygge stærke teams og administrere en spredt global arbejdsstyrke. Derfor fortsætter vi med at investere i og motivere teammedlemmer til at bruge de tilgængelige ressourcer såsom tilbud om virtuel undervisning og en pålidelig IT-infrastruktur.

Alsidig og rummelig arbejdsplads

Hos Dell driver vi forretning i en verden i konstant udvikling. Vi forstår, at det er vigtigt for vores fælles succes at fremme mangfoldighed og en rummelig kultur. For at opbygge vedvarende relationer skal vi skabe en imødekommende arbejdsplads, hvor medarbejdere med alle baggrunde mødes for at yde deres bedste. Ved at inddrage disse individuelle forskelle og aktivt udligne dem er vi i stand til at udnytte hvert teammedlems fulde potentiale, fremme innovationen og dyrke et miljø for vores globale team, hvor de kan yde deres bedste og opfylde vores kunders forventninger.

To måder, hvorpå vi understreger vores forpligtelse til rummelighed, er gennem:

Ressourcegrupper for medarbejdere
Ressourcegrupper for medarbejdere (ERG'er) skaber en platform for netværk, udvikling af lederskab, frivilligt arbejde i fællesskabet og masser af muligheder for at skabe forretningsresultater. Dell har forskellige medarbejder-ERG'er med fokus på: kvinder, afroamerikanere, latinamerikanere, asiatiske amerikanere, LGBT-personer, handicappede, generationer, miljø, veteraner, kulturel forskellighed og vores eksterne medarbejdere.

Undervisning i kulturel forståelse

Som en del af vores forpligtelse til at sikre, at vores teams rundt om i verden respekterer og værdsætter hinanden, pålægger vi alle teammedlemmer at deltage i undervisning om kulturel forståelse, som også fremmer en stærk selvforståelse. Teammedlemmer udsættes for adfærd, der er produktiv og kontraproduktiv for skabelsen af en rummelig arbejdsplads, og får samtidig værktøjer til at hjælpe med at støtte hinanden til at udvikle et mere samarbejdsorienteret miljø.