|

Uddannelse hos Dell

Du og Dell vokser sammen

Karriereudvikling er en opdagelsesrejse, hvor dine drømme og Dells virksomhedsmål mødes. Dell er en organisation, hvor der er plads til at lære nyt. Professionel og personlig udvikling er en del af vores kultur, og vi ansporer til begge dele. Teammedlemmer hos Dell har en lang række programmer, som gør det muligt for dem at udvikle deres kompetencer i deres nuværende rolle og udvikle lederkompetencer.

Job hos Dell

Din udvikling hos Dell

Vi stræber efter at udvikle vores teammedlemmers selvtillid, drive og evner, for det er disse ting, der gør dem i stand til udnytte deres potentiale fuldt ud. Karriereudvikling hos Dell er en samarbejdsproces mellem det individuelle teammedlem, deres ledere og mentorer samt virksomheden. Ved at samarbejde kan vi balancere dine drømme og interesser med Dells strategi og målsætninger ved hjælp af en formålsbestemt handlingsplan.

Dell udvikler ledere, der gør alt for at hjælpe teammedlemmer med at yde deres bedste, så de kan gøre arbejdet så godt som muligt, når de betjener vores kunder.

Dells globale pensum

At være en inspirerende leder kræver mange forskellige kompetencer, herunder at kunne tænke strategisk, lytte, løse problemer, træffe beslutninger og motivere andre til at præstere deres bedste arbejde. At være leder inden for Dells hurtige og globale arbejdsmiljø kræver yderligere kompetencer, f.eks. at kunne lede teams, der befinder sig forskellige steder, styre medarbejdere i fjernafdelinger og forstå forskellige kulturelle baggrunde.

For at dyrke disse lederkompetencer på alle niveauer i vores organisation, lige fra teammedlemmer til nybagte personaleledere til vores chefer, har Dell udarbejdet end-to-end-udviklingsprogrammer. Dette end-to-end-pensum øger engagementet og fremmer inspirerende lederskab, når det gælder Dells strategier, prioriteter og mål.

Udvikling af chefer

Vores hurtige startprogram for chefer (Executive Rapid Start Program) består af en tilpasset igangsættelsesplan og ressourcer, der hjælper nyligt tiltrådte chefer til at præstere resultater hurtigere. Planen og værktøjerne består af både ressourcer om og undervisning i Dells kultur, forretninger og organisation. Chefer kan også drage fordel af målrettede lederskabsprogrammer og undervisning for chefer og på den måde fremme egen udvikling.

Udvikling af ledere og direktører

Nye ledere oplæres i vores Grundlag for lederskab-program (Foundations of Leadership Program), så de ubesværet kan indtage deres nye rolle. Når ledere med tiden indtager en direktørrolle, skal de deltage i lederskabsprogrammet for direktører (Director Leadership Program), der har til formål at styrke direktørernes forretningssans og give dem lejlighed til at lære af Dells erfarne chefer. Når udviklingsprogrammerne er gennemført, er der flere andre oplæringsworkshops og lederanførte sessioner tilgængelige, som styrker lederkompetencerne.

Professionel udvikling

Dells kurser i Professional Development omfatter en bred vifte af emner lige fra teknisk undervisning til kommunikation og salgs-workshops. De aktuelle kurser er rettet ind efter virksomhedsmål og -strategier.

Vi opfordrer samtlige teammedlemmer til at drage fordel af undervisnings- og oplæringsmulighederne. Vores kurser og programmer er med til at forberede teammedlemmerne på aktuelle og fremtidige jobfunktioner. Dells pensum er robust og spækket med brugbar viden, som kan overføres direkte på en positiv karriereoplevelse.