|

Vores kulturkodeks

Vores arbejdsstil. Vores lederstil.

Vi ved, at vores kultur har stor betydning for, hvordan vi driver forretning, hvordan vi lancerer produkter, og hvordan vi går forrest i fællesskab. Den er et udtryk for det, vi interesserer os for, de ting, vi vil investere i, og de regler, der definerer os som et team.

Vores kultur defineres af vores værdier, og den realiseres dagligt i den måde, vi arbejder og leder på. Vi ved, at vores kultur er grundlaget for alt det, vi har opnået, og for vores fremtidige succes. Det er vores kulturkodeks. #CultureCode.

 

Job hos Dell

Vores forventninger til vores medarbejdere har stor betydning.

Vi tror på, at den måde, vi definerer vores forventninger til vores medarbejdere på, den måde, vi klæder dem på til at indfri disse forventninger på, og den måde, vi måler og belønner dem på, er afgørende for vores succes og for vores kulturs bæredygtighed.

Sådan sætter vi kunderne i første række

Sådan sætter vi kunderne i første række Vi vil altid:
• lytte og behandle alle interaktioner som en kommende forretningsmulighed samt en mulighed for at skabe loyale fans
• arbejde med det udgangspunkt, at der kun findes to typer job i vores virksomhed: dem der tjener kunderne, og dem der supporterer dem
• hylde teammedlemmer, som gør en fantastisk indsats over for vores kunder
• finde løsninger, der hjælper vores kunder til succes.

Vi vil aldrig:
• tage vores kunderelationer for givet, især i forhold til vores mest loyale kunder
• lade kundernes behov komme sidst i vores beslutninger
• gå ud fra, at kunderelationer er en andens ansvar
• skabe bureaukrati eller besvær for vores kunder.


Sådan vinder vi sammen
Vi vil altid:
• vinde og tabe som et team
• stræbe efter samarbejde og turde udfordre og diskutere det, der er vigtigt
• respektere og værdsætte vores forskelligheder og betragte en alsidig og inkluderende stab som en styrke
• anerkende og hylde præstationer og succes.

Vi vil aldrig:
• gøre virksomheden til en kampplads eller sætte vores egne interesser foran virksomhedens eller kundernes
• undergrave beslutninger, der allerede er taget
• arbejde isoleret eller undlade at tage vores arbejdes påvirkning på andre områder af virksomheden i betragtning.


Sådan vinder vi sammen
Sådan innoverer vi
Sådan innoverer vi Vi vil altid:
• lytte til vores medarbejdere, kunder og partnere og se deres feedback som en kilde til nye idéer og kreativ tænkning
• dyrke vores foretagsomhed som en måde at tilføre vores virksomhed, kunder og branche banebrydende tænkning på
• forblive fleksible og omstillingsparate.

Vi vil aldrig:
• spilde tid og ressourcer på noget, kunderne ikke ønsker
• lade vores konkurrenter komme foran os eller splitte os
• lade frygten for at fejle hindre os i at tage intelligente risici, tænke stort og handle dristigt.Sådan opnår vi resultater
Vi vil altid:
• måle vores succes på vores evne til at gøre det bedre end markedet og konkurrenterne. Vi nyder og inspireres af at vinde over dem.
• være ansvarlige og bestræbe os på at opfylde vores forpligtelser. Vi holder, hvad vi lover.
• lede med energi, optimisme og handlekraft
• tænke og handle strategisk med afvejning af kortsigtede og langsigtede resultater.

Vi vil aldrig:
• antage, at kun medarbejdere i lederroller kan lede
• opfinde undskyldninger eller give andre skylden for vores performance
• hvile på laurbærrene eller acceptere middelmådighed
• undlade at bruge data eller at overveje kendsgerninger og alternativer i beslutningstagningen.Sådan opnår vi resultater
Sådan udviser vi integritet
Sådan udviser vi integritet  Vi vil altid:
• være gode vindere, hver dag
• vise mod og sige fra for at beskytte såvel vores personlige som fælles identitet – og ikke mindst Dells brand
• sætte en ære i ærlighed, gennemsigtighed og troværdighed
• bidrage til menneskelig fremgang i de samfund, vi arbejder og lever i.

Vi vil aldrig:
• gå på kompromis med vores integritet, heller ikke under pres
• tolerere respektløshed, frygt eller tvang
• se den anden vej eller komme med undskyldninger i etiske spørgsmål
• undlade at efterleve Dells adfærdskodeks.Teknologi udretter en masse godt

Hver dag arbejder Dell på at kombinere teknologi og innovation til det mest positive sociale og miljømæssige fingeraftryk på verden som muligt. Ud over overholdelse af lovgivningen og filantropi lyder vores tese Dell Powering the Possible (Dell gør det muligt), når det handler om at få teknologi og ekspertise til at gå hånd i hånd på en sådan måde, at de er til mest mulig gavn for mennesker og planeten.

Takket være vores teammedlemmer gør Dell det muligt

Hvert eneste teammedlem hos Dell deler forpligtelsen "Dell Powering the Possible", fordi det at drive en forbilledlig forretning både er rigtigt og vigtigt. Det handler om at skabe fælles værdi, og det er netop hele idéen, at vores løsninger kan og bør komme både vores kunder, os selv, samfundet og endda vores planet til gavn.

Vi sætter handling bag ord

På tværs af Dell har vi en række succesfulde programmer og initiativer, som dækker fem handlingsområder:

Samfund

Samfund
Vi samarbejder med nonprofit-organisationer, og vi forærer teknologi, ekspertise og giver økonomisk støtte for at bidrage til at løse sociale udfordringer og forvandle samfundet.

Miljø

Miljø
Ved hjælp af nyskabelser inden for emballering, energibesparelse og genanvendelse giver vi kunderne mulighed for at udrette mere, samtidigt med at de forbruger mindre, hvilket reducerer miljøpåvirkningen.

Medarbejdere

Medarbejdere
Vi servicerer en global kundekreds, og vores teammedlemmer afspejler dette. Opbygningen af en alsidig arbejdsplads bidrager til, at vi kan give vores kunder bedre betjening og levere den teknologi, som de har brug for.

Forsyningskæde

Forsyningskæde
Vores globale leverandører er en integreret del af os, når det handler om at levere teknologiløsninger. Vi forventer det samme af dem, som vi selv står for, nemlig opretholdelse af menneskerettigheder og ansvar for miljøet.

God ledelse

God ledelse
Dell er kendetegnet ved forandring og udvikling, men vores rettesnor er og bliver integritet. Vi driver virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen, de etiske spilleregler og vores eget strenge adfærdskodeks.


Vi opfordrer dig til at læse afsnittet om Rapportering, som også inkluderer den aktuelle Dell Corporate Responsibility Report. Vores Corporate Responsibility Report måler, hvordan vi når vores mål i forhold til miljøet, velgørenhedsprogrammer osv.

Vores ledelsesstil har betydning.

Når det kommer til lederskab, tror nogen, at det kun drejer sig om resultater. Andre derimod tror på, at det vigtigste er at have de rigtige holdninger. Vi hos Dell tror på, at de bedste ledere gør begge dele. De har kompetencerne til at sikre, at de selv og andre opnår resultater, og styrken til at gøre det rigtigt.

Denne type lederskab er en, du tror på, og en, du selv vælger. Det er ikke en gave eller noget, du er født til. Det er ikke en titel og følger ikke med en forfremmelse. Lederskab handler om at inspirere andre til at følge en. Der er en praksis og en disciplin. Lederskab er et valg afgrænset af det, du tror på, og når vi tror på og gør det rigtige, kan vi gøre en forskel overalt i vores liv. Vores ledelsesstil har betydning. Sådan leder vi hos Dell.

Vi leder med relationer

Relationer

Vi arbejder altid på at opbygge partnerskaber baseret på tillid. Vi ved, at stærke relationer ikke kun giver gode forretningsresultater, men også personlig tilfredsstillelse.

 

Vi leder med ambitioner

Ambitioner

Vi anerkender, at ambitioner, energi og karakterstyrke er sjældne og svære at lære. Vi dyrker disse kvaliteter i os selv og i andre, men afgrænser vores ambitioner af et stærkt ønske om at gøre det rigtige.

 

Vi leder med dømmekraft

Dømmekraft

Vi stræber efter at tage velovervejede beslutninger. Vi tager udgangspunkt i fakta og fokuserer på at kende markedet og vores konkurrenter. Vi foretager velovervejede beslutninger. I tilfælde af interessekonflikter sætter vi vores kunders, virksomhedens og medarbejdernes interesser før vores egne. Vi tager vores beslutninger seriøst, men vi er også fleksible. Vi skifter retning, når det er hensigtsmæssigt, og vi lader ikke bureaukrati stå i vejen for vores beslutninger.

Vi leder med vision

Vision

Vi definerer succes omhyggeligt og kommunikerer denne vision på en simpel, levende og overbevisende måde til vores globale team. Vi ved, at grunden til, at vi ønsker at opnå noget, er lige så vigtig som det, vi ønsker at opnå. Vi tydeliggør konteksten i vores beslutninger, og hvordan de tjener vores virksomhed og vores kunder.

 

Vi leder med optimisme

Optimisme

Vi ved, at ingen vil følge skeptikere eller kynikere. Vi er realister, men vi er også optimistiske omkring vores medarbejdere, deres potentiale og fremtiden. Vi ved, at tillid kræver energi, og at vores teams stoler på os som en kilde til optimisme, også i svære tider.

Vi leder med ydmyghed

Ydmyghed

Vi har en tro på vores evne til at få tingene gjort og imødegå udfordringer, men denne tro er afstemt med vores erfaring. Vi anerkender, at vi ikke altid har ret og ikke altid er de klogeste i lokalet, og vi modtager gerne feedback, tager ansvar for vores fejl og ved, at vores succeser er resultatet af en fælles indsats.

Vi leder uselvisk

Uselvisk

Vi ved, at lederskab handler om, hvordan vi opnår succes, og især om, hvordan vi hjælper andre til succes. Vi bekymrer os om vores lederskabs indvirkning på vores medarbejdere. Vi investerer i dem, udvikler dem og gør vores bedste for at hjælpe dem med at nå deres mål og yde en fantastisk indsats for Dell og vores kunder.