|

Varemærker og ophavsret

OPHAVSRET
Ophavsrettighederne til alt tilgængeligt materiale på dette website ("Websitet") tilhører Dell eller den oprindelige ophavsmand. Med undtagelse af, hvad der er angivet heri, er det ikke tilladt at kopiere, reproducere, distribuere, genudgive, downloade, vise, sende eller overføre materialet på nogen måde eller i nogen form, herunder, men ikke begrænset til, elektronisk form, mekanisk form, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dell eller indehaveren af ophavsrettighederne. Der gives kun tilladelse til at vise, kopiere, distribuere og downloade materialet fra Websitet til personlig ikke-kommerciel brug, forudsat at materialet ikke ændres, og at alle ophavsrettigheder og andre erklæringer vedrørende ophavsrettigheder i materialet bibeholdes. Det er ikke tilladt at "spejle" materiale på Websitet på en anden server uden Dells tilladelse. Denne tilladelse ophører automatisk, hvis disse vilkår og betingelser ikke overholdes. Al uautoriseret brug af materiale fra Websitet kan være en overtrædelse af ophavsretlige love, varemærkelove, love om beskyttelse af personlige oplysninger og offentliggørelse samt regler og love vedrørende kommunikation.

VAREMÆRKER
De varemærker og logoer (Varemærkerne), der anvendes og vises på dette Website, er registrerede, og ikke-registrerede varemærker tilhørende Dell og andre må ikke anvendes uden varemærkeindehaverens forudgående skriftlige samtykke. Dells varemærker bør markeres med symbolet "TM" og ledsages af tillægserklæringen: "XYZ er et varemærke tilhørende Dell Inc." Alle varemærker bør kun anvendes som adjektiver (for eksempel, "Inspiron-pc"), og aldrig som substantiver (for eksempel, "en Inspiron"). Spørgsmål vedrørende anvendelsen af disse varemærker eller eventuelle andre Dell-navne, -mærker eller -logoer bør rettes til trademarks@dell.com

En ufuldstændig liste over Dell-varemærker er tilgængelig her (på engelsk).

USA's DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT NOTICE
Hvis du er af den opfattelse, at dit arbejde er blevet kopieret uden din tilladelse, skal du angive følgende oplysninger til vores agent for at få besked om påstået krænkelse af ophavsretten som angivet nedenfor. Din erklæring skal indeholde følgende:

Din elektroniske eller fysiske signatur.
En beskrivelse af det arbejde, som efter din opfattelse er blevet krænket.
Identifikation af det arbejde, som du mener krænker det ophavsretlige arbejde, og en beskrivelse af dets placering på Dells website.
Din adresse, dit telefonnummer og din mailadresse.
En erklæring fra dig, hvori du i god tro erklærer, at den krænkende anvendelse ikke er godkendt at den ophavsretlige ejer, agenten til den ophavsretlige ejer eller i henhold til loven.
En erklæring fra dig, under strafansvar, om at ovennævnte oplysninger i din erklæring er korrekte, og at du er den ophavsretlige ejer eller er bemyndiget til at handle på vegne af den ophavsretlige ejer.


Vores agent, der skal modtage besked om påstået krænkelse af ophavsretten, kan kontaktes på følgende måde:
copyright@dell.com

25-04-2013