|

Garantier

Dells standard begrænsede garantier, som fremgår af salgsbetingelserne for virksomheder, er som følger:

Produkter

Dell-mærkede produkter skal (1) være i overensstemmelse med de dertilhørende produktspecifikationer og (2) være uden væsentlige mangler over en periode på 12 måneder fra fakturadatoen (“Garantiperioden”) og (3) at Dell‐mærkede reservedele vil være fri for fejl i 90 dage fra leveringsdatoen eller resterende del af Garantiperioden såfremt denne er længere. Dell vil efter eget skøn reparere eller udskifte Dell‐mærkede Produkter, der ikke opfylder de garantier som nævnt i paragraf 9.1, forudsat at Dell har modtaget skriftlig besked om de påståede mangler inden for 7 dage efter at Kunden opdager eller burde have opdaget manglen og under alle omstændigheder før Garantiperiodens udløb.

Services

Dell garanterer at (1) Serviceydelserne og Leverancer er i overensstemmelse med Servicedokumenterne og (2) Serviceydelser vil blive udført med den nødvendige omhu og dygtighed i den relevante Service‐periode.

Software

Dell garanterer, at i en periode på 90 dage fra leveringstidspunktet vil Dell‐mærket Software være funktionsdygtigt i alle materielle henseender i overensstemmelse med de relevante specifikationer, forudsat (1) at Kunden giver Dell besked om eventuelle fejl eller mangler i Softwaren inden for 14 dage fra tidspunktet hvor Kunden opdager eller burde opdage fejlen eller manglen og (2) at Kunden forsyner Dell med dokumenterede eksempler på sådanne fejl eller mangler.