Palvelun Tuki yksittäiselle tapahtumalle – kuluttaja-asiakkaat kuvaus esittää palvelun laajuuden, tarvittavat palvelun vaiheet, valinnaiset palvelut sekä Delliltä hankittavia palveluita koskevat muut ehdot.