Tämä kaksisivuinen esitys selvittää rahoituksen hyödyt keskeisille päättäjille.