|

Tukipalvelut

Tavallisesti tukipalvelut tarjoavat teknistä tukea ja ohjeita siihen, miten tiettyihin Dellin tuotteisiin liittyvät materiaali- tai valmistusvirheitä koskevat korjaus- tai vaihtopyynnöt jätetään. Katso kulloistenkin tukipalvelujen kattavuutta (mukaan lukien rajoitukset tai poissulkemiset) ja menettelytapaa koskevat tiedot asianomaisesta palvelunkuvauksesta ja kuluttajien maakohtaisista myyntiehdoista (joissa Dellin myöntämät takuut on selvitetty). Huomaa, että kaikkiin Dellin tuotteisiin liittyy jonkinlainen tukipalvelu (voidaan käyttää myös nimitystä Dell-takuu, jota ei pidä sekoittaa kuluttaja-asiakkaan lakisääteisiin takuuoikeuksiin, tässä kyseessä on sopimus), joka voidaan kuvata peruslaitepalveluksi tai rajoitetuksi laitepalveluksi, nouto- ja palautuspalveluksi tai kotona tapahtuvaksi palveluksi.

Jos ostettu laitteisto, ohjelmisto tai oheislaitteet ovat kolmannen osapuolen valmistamia, kyseisiin tuotteisiin yleensä sovelletaan kolmannen osapuolen valmistajan takuuta tai takausta. Lisäksi joihinkin Dellin asiakkaalle myymiin Dellin tai kolmannen osapuolen palveluihin liittyy kolmansien osapuolten tuotteita, mikä on ilmoitettu asianmukaisessa palvelunkuvauksessa.

Etävianmääritystä (joko verkon kautta tai puhelimitse) edellyttävien palvelujen osalta asiakasta voidaan pyytää avaamaan tuotteen kotelo (jos tämän voi tehdä turvallisesti) tai osallistumaan vianmääritykseen, kunnes syy selviää. Ajanjakso, joka koskee osan lähettämistä tai muuta, etävianmäärityksen jälkeen tarjottavaa apua, on ilmoitettu tälle sivulle lähetetyssä asianomaisessa palvelunkuvauksessa.

Kaikkia Dellin tuotteita koskevat kaikki palvelut eivät ole ostettavissa. Jos alla ei ole esitetty palvelunkuvausta tai tarjouserittelyä, ota yhteyttä oman alueesi kuluttajamyyntiin, joka vahvistaa palvelun saatavuuden maassasi.