|

Henkilöstö | Aisling Keegan

Henkilöstö | Aisling

Milloin siirryit Dellin palvelukseen ja missä tehtävissä olet ollut Dellissä?

Tulin Dellin palvelukseen vuonna 1999, ja olen ollut useissa kuluttajien sekä pienten ja keskisuurten yritysasiakkaiden myynnin sekä julkishallinnon ja suuryritysasiakkaiden myynnin johtotehtävissä. Tällä hetkellä Ison-Britannian etuasiakasliiketoiminnan pääjohtajana.

Mitä vastuita nykyinen työsi pitää sisällään?

Johdan yli sadan myyntiammattilaisen tiimiä, joka toteuttaa suuryritysmyynnin lanseerausstrategian muutostyötä.

Miten kuvailisit Dellin toimintakulttuuria?

Se on mukaansatempaava, kannustava ja energinen ympäristö, missä arvostetaan avoimia, suoria ja luotettavia suhteita sekä yrityksen sisäisesti että ulkoisesti.

Mitä haluaisit kertoa henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet siirtymään Dellin palvelukseen?

Dell on loistava asiakaskeskeinen yritys, joka ajattelee aina työntekijän parasta. Dell tunnistaa lahjakkuuden ja haluaa jatkuvasti kehittää ja tukea työntekijöitään.

Mikä pitää sinut Dellin palveluksessa?

Aito ja myönteinen johtamisympäristö, joka vallitsee tiimeissä, joiden kanssa teen töitä. Arvostan myös viime vuosikymmenen aikana saamaani jatkuvaa tukea ja ympäristön avoimuutta.

Mitä myönteisiä vaikutuksia Dellin strategiamuutos on mielestäsi saanut aikaan?

Olemme hankkineet ja kehittäneet uutta osaamista sekä täydentäneet tarjontaamme johdonmukaisesti ja yhteistuumin. Näin meistä on tullut kattavien ratkaisujen toimittaja asiakkaillemme.

Millä tavalla olet auttanut asiakkaitasi menestymään liiketoiminnassaan ja kasvattamaan sitä?

Olen valmentanut myyntitiimejä käyttämällä menetelmää, jolla tuotetaan asiakkaille lisäarvoa. Menetelmä auttaa myyntitiimien jäseniä ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja siihen liittyviä asiakkaan kokemia vaikeuksia perinpohjaisesti. Tämä auttaa meitä kehittämään asiakkaan tarpeisiin sopivan, liiketoimintaa tukevan asiakaskohtaisen ratkaisun.

Millä tavalla Dell erottautuu muista työnantajavaihtoehtona?

Dell välittää asiakkaistaan ja työntekijöistään. Dellin tehtävänä on auttaa asiakkaitaan ja työntekijöitään menestymään ja luoda heille jatkuvia hyötyjä.

Kuvaile viidellä sanalla kokemuksiasi Dellin palveluksessa.

Poikkeuksellisen kiehtova ja nautinnollinen matka

Dellin tyopaikat
Tutustu Dellin toimipisteisiin
Explore our locations

  • Poista CareersOurPeople_Leonor.jpg
    Our People | Leonor
    2:4