|

Henkilöstö | Angela Fox

AngelaMilloin siirryit Dellin palvelukseen ja missä tehtävissä olet ollut Dellissä?

 • Tammikuu 2007 – tammikuu 2009: Australian ja Uuden-Seelannin ratkaisuliiketoiminnan pääjohtaja
 • Helmikuu 2009 – lokakuu 2009: Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Japanin ratkaisuliiketoiminnan pääjohtaja (julkinen sektori)
 • Lokakuu 2009 – syyskuu 2010: äitiysvapaalla
 • Lokakuu 2010 – maaliskuu 2011: Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Japanin ratkaisuliiketoiminnan pääjohtaja (julkinen sektori)
 • Huhtikuu 2011 – marraskuu 2012: Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Japanin ratkaisuliiketoiminnan pääjohtaja (julkinen sektori ja suuryritysasiakkaat)
 • Marraskuu 2012 - nykyhetki: Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueen infrastruktuuri- ja pilvitietojenkäsittelyn yksikön (Infrastructure & Cloud Computing) varapääjohtaja

Mitä vastuita nykyinen työsi pitää sisällään?

Tehtävänäni on kasvattaa Dellin infrastruktuurien ja pilvitietojenkäsittelyn liiketoimintaa Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueella, toimia palveluliiketoiminnan pääjohtajana sekä tukea palveluliiketoimintaa niin, että Dell pystyy antamaan parhaansa asiakkaan hyväksi.

Miten kuvailisit Dellin toimintakulttuuria?

Ketään syrjimätön, kunnioittava ja innovatiivinen. Dell jatkaa kehittymistään ja muuttumistaan markkinoiden mukaisesti, joten uudet näkökulmat ovat tervetulleita. Dell on ennen kaikkea yritys, joka välittää henkilöstöstään.

Mitä haluaisit kertoa henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet siirtymään Dellin palvelukseen?

Toimimme alalla, joka muuttuu koko ajan, joten työntekijän on pystyttävä sopeutumaan muutoksiin. On pystyttävä sopeutumaan markkinoiden ja liiketoimintamme tarpeiden mukaan. Joskus on pystyttävä toimimaan myös epäselvissä tilanteissa.

Mikä pitää sinut Dellin palveluksessa?

Minulla on intohimoinen asenne vaikutuksiin, jotka minulla ja tiimilläni voi olla liiketoimintamme tuloksiin. Yritysratkaisuilla on keskeinen rooli yrityksemme muutosprosessissa. Nämä tulokset voidaan kuitenkin saavuttaa vain työntekijöiden ponnistusten ja saavutusten kautta. Dellin henkilöstö on mielestäni inspiroivaa, työhön intohimoisesti suhtautuvaa ja kilpailuhenkistä, mutta samalla nöyrää.

Missä projekteissa olet ollut mukana viime aikoina, ja mitkä ovat Dell-urasi huippuhetkiä?

Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueen johtoryhmän jäsenenä minulla on tärkeä rooli ratkaisuliiketoimintamme muutosprosessin toteuttamisessa. Tähän on sisältynyt toimialueresurssien tehokkaan käyttöönoton tukeminen, myyntihenkilöstömme jatkuva kehittäminen ja kokonaispalvelutoiminnan perustaminen.

Urani huippuhetkiä:

 • ratkaisuliiketoiminnan kasvattaminen (Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueen julkisen sektorin ja suuryritysasiakkaiden yritys- ja palveluliiketoiminta)
 • Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueen moninaisuusneuvoston perustajajäsenyys sekä Australian ja Uuden-Seelannin moninaisuusneuvoston perustaminen
 • johtamieni ja ohjaamieni henkilöiden menestyminen ja onnistumiset liiketoiminnassa ja urallaan

Mitä myönteisiä vaikutuksia Dellin strategiamuutos on mielestäsi saanut aikaan?

Ratkaisuliiketoimintamme muutosprosessilla on ratkaiseva vaikutus Dellin menestykselle ja merkitykselle markkinoilla. Tähän asti ja edelleen tekemämme yritysostot (esim. Compellent, KACE, EQL ja Force10) ovat osoitus sitoutumisestamme tämän muutoksen toteuttamiseen. Tästä kertovat myös investointimme asiantuntijoiden palkkaamiseen sekä myyntihenkilöstömme jatkuva kehittäminen Creating Customer Value -hankkeen kaltaisten hankkeiden globaalin toteuttamisen kautta. Tämä vahvistaa suoraan sitoutumistamme asiakkaisiin sekä tarjontaamme, josta asiakas voi valita liiketoimintansa tarpeisiin sopivia ratkaisuja.

Millä tavalla olet auttanut asiakkaitasi menestymään liiketoiminnassaan ja kasvattamaan sitä?

Tiimini kehittää ja myy alueellaan ratkaisuja, jotka ovat asiakkaan tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä. Päätehtäväni on tukea tiimiä tässä työssä joko tekemällä henkilökohtaista asiakastyötä kentällä tai edistämällä aloitteita ja ohjelmia, jotka helpottavat tiimin työtä.

Millä tavalla Dell erottautuu muista työnantajavaihtoehtona?

Meidät erottaa muista sitoutuminen henkilöstöstrategiaamme. Panostamme työntekijöiden kehittymiseen, jotta he pystyvät antamaan parhaansa ympäristössä, joka on sekä monipuolinen että ketään syrjimätön. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ilmaista näkemyksiään ja vaikuttaa näin johtamiseen ja yrityksen toiminnan suuntaan.

Dellin tyopaikat
Tutustu Dellin toimipisteisiin
Explore our locations

 • Poista CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Poista careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10