|

Henkilöstö | Steve Qian

Henkilöstö | SteveMilloin siirryit Dellin palvelukseen ja missä tehtävissä olet ollut Dellin työntekijänä?

Aloitin Dellin palveluksessa heinäkuussa 2006 ohjelmistojen ja oheislaitteiden brändimarkkinoinnin johtajana. Vuoden kuluttua siirryin Dellin Kiinan ja Taiwanin alueen ohjelmistojen ja oheislaitteiden myyntitiimin johtajaksi. Tiimi tekee 300 miljoonaa ohjelmisto- ja oheislaitekauppaa vuosittain. Vuonna 2009 vastuulleni annettiin lisäksi Kiinan ja Taiwanin alueen suuryritysasiakkaille tarjottavat palvelut.

Maantieteellinen vastuualueeni laajeni vuonna 2010, jolloin otin vastaan Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Japanin ohjelmisto- ja oheislaitetiimin johtajan tehtävät. Pääsin vahvistamaan johtamistaitojani, kun esimieheni siirsi minut Sydneyyn johtamaan Australian ja Uuden-Seelannin kuluttajien ja pk-yritysten ohjelmisto- ja oheislaitemyyntiä. Tämän toimeksiannon jälkeen johdin Kiinan ja Taiwanin kuluttajien ja pk-yritysten ohjelmisto- ja oheislaitesuoramyynnin tiimiä. Helmikuusta 2012 alkaen toimin fuusio- ja yritysostoyksikön globaalin kaupallisen kanavan integrointistrategiajohtajana (GCC Integration Strategy Director). Johdin muutaman ostamamme yrityksen integrointia Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueella heinäkuuhun 2012 asti, jolloin siirryin fuusio- ja yritysostoyksiköstä yhteen ostamaamme yritykseen eli SonicWALLiin Aasian, Tyynenmeren ja Japanin myyntijohtajaksi.

Mitä vastuita nykyinen työsi pitää sisällään?

Vastuullani on uuden Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueen Dell SonicWALL -osaamiskeskustiimin luominen. Tiimiin tulee 23 jäsentä, ja sen toiminta pitäisi saada käyntiin muutaman kuukauden sisällä. Tämän lisäksi johdan SonicWALL-yritysostoon liittyvää yhdentämistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueen osalta. Tärkeimpänä tehtävänäni on johtaa tiimiä niin, että saavutamme SonicWALLille asetetut alueelliset tavoitteet.

Mitä haluaisit kertoa henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet siirtymään Dellin palvelukseen?

Dellissä ainoa muuttamaton asia on itse MUUTOS. Ole valmiina. Minulle muutos tarkoittaa mahdollisuutta. Kun tapahtuu muutos, meillä on muuttuessamme mahdollisuus kehittyä. Esimerkki: vuonna 2008 toteutettu organisaatiomuutos antoi minulle mahdollisuuden johtaa koko Kiinan ja Taiwanin alueen ratkaisu- ja oheislaitemyynnin tiimiä. Tämän ansiosta pystyimme virtaviivaistamaan yhteistyötä segmenttien kanssa ja tehostamaan viestintäämme. Kun hajautimme segmenttejä vuonna 2009, työnkuvani palveluliiketoiminnassa laajeni, mikä paransi ymmärrystäni laitteisto- ja ohjelmistomyyntiin pohjautuvasta ratkaisumyynnistä. Kun Dell alkoi täydentää yritysostojaan viime vuosina, sain tilaisuuden siirtyä fuusio- ja yritysostoyksikkömme tehtäviin. Tämä johti uuteen alueellisen myynnin johtotehtävään SonicWALLissa. Sain siis yrittäjyyskokemuksen Fortune 500 -yrityksessä! Muutos avaa ovia niille, jotka ovat siihen valmiit. Pidetään siis muutosta hyvänä asiana ja kukoistetaan sen mukana!

Mikä pitää sinut Dellin palveluksessa?

Kolme asiaa, joiden ansiosta pysyn Dellissä:

 1. Dell todella välittää tiimien jäsenten urakehityksestä. Dell rohkaisee työntekijöitä monipuolistamaan taitojaan siirtymällä toiminnosta toiseen. Työntekijän ei tarvitse kehittyäkseen siirtyä toiseen yritykseen, sillä hän voi kehittää taitojaan Dellin eri toiminnoissa ja toimipisteissä samalla tavalla kuin yliopistossa voi valita eri pääaineita ja suorittaa eri tutkintoja.
 2. Toisena tekijänä on Dellin strategia – siirtyminen laitetoimittajasta kokonaisratkaisujen toimittajaksi ostamalla johtavia yrityksiä eri osaamisalueilta. Dellissä on menossa muutosvaihe, jona tiimien jäsenillä on mahdollisuus monipuolistaa taitojaan. Näin minäkin päädyin ohjelmistomyynnin johtajaksi yhteen ostamaamme yritykseen, joka kuuluu ohjelmistoyksikköömme.
 3. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä on muutos. Ilman muutosta ei olisi mahdollisuutta urakehitykseen. Jokaiseen muutokseen liittyy mahdollisuus saada uusia taitoja. Usean muutoksen jälkeen henkilö saattaa huomata olevansa näiden uusien taitojen ansiosta pätevä ylempään johtotehtävään.

Missä projekteissa olet ollut mukana viime aikoina, ja mitkä ovat Dell-urasi huippuhetkiä?

 • Kun johdin julkishallinnon ohjelmistojen ja oheislaitteiden markkinointia vuonna 2007, ohjelmisto- ja oheislaitemyynnin tavoitteiden toteutumisaste nousi 47 prosentista to 127 prosenttiin toteuttamalla ohjelmistojen ja oheislaitteiden mestariohjelmaa.
 • Vuonna 2008 yhdistin yli 40 elinkaaren arvioinnin, etuasiakasliiketoiminnan, pk-yritysmyynnin ja kanavaliiketoiminnan ohjelmisto- ja oheislaitetiimiä yhdeksi tiimiksi.
 • Kun toimin Australian ja Uudessa-Seelannin ohjelmisto- ja oheislaiteliiketoiminnan johtajana, johtamani uusien työntekijöiden tiimin tavoitteiden toteutumisaste nousi 130 prosenttiin kuluttajien ja pk-yritysten ohjelmisto- ja oheislaitemyynnissä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ohjelmistojemme ja oheislaitteidemme levinneisyys nousi tällä alueella yli 20 prosenttiin.
 • Ensimmäinen projektini fuusio- ja yritysostoyksikössä oli Force 10 -integrointi Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueen globaaliin kaupalliseen kanavaliiketoimintaan.
 • Ennen liittymistäni tähän yksikköön Aasian ja Tyynenmeren alueen ja Japanin Force 10 -integrointi oli useita kuukausia myöhässä. Meiltä meni vain kolme kuukautta eli tavoitteitamme lyhyempään saada yli 70 pitkäaikaisista kumppaneistamme globaaliin kaupalliseen kanavaamme.
 • Viimeisimmässä tehtävässäni SonicWALLin Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Japanin myyntijohtajana, onnistuin palkkaamaan ja perehdyttämään yhdeksän kokenutta myynnin ja markkinoinnin henkilöä kahdessa kuukaudessa Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Japanissa. Nyt he ovat jo täydessä toimessa.
 • Neljän kuukauden kuluttua siitä, kun SonicWALLin osto viimeisteltiin, olemme yhtenäistäneet ja pitkälti viimeistelleet hinnoittelun, alennusten, myyntitoiminnan, luottosääntöjen, SKU-määrityksen, myyntiä tukevan toiminnan, rekrytoinnin ja kysynnän herättämisen toimintasuunnitelman Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Japanissa. Tämä on yksi nopeimmista yritysostoista tällä alueella.

Mitä myönteisiä vaikutuksia Dellin strategiamuutos on mielestäsi saanut aikaan?

MUUTOS voi tuoda mukanaan mahdollisuuksia Dellin työntekijöille. Jos muutos on lähtöisin yritysostosta, se voi antaa työntekijälle mahdollisuuden oppia ja työskennellä ostetussa yrityksessä ja vahvistaa osaamistaan uusilla alueilla. Nykyinen uusi Aasian, Tyynenmeren ja Japanin alueen tiimini koostuu jäsenistä, joilla on liiketoimintaosaamista. Liityttyään tiimiini heillä on mahdollisuus siirtää laitteisto-osaamisensa ohjelmistopuolelle. Tämä on vain yksi esimerkki yritysostoista. Dell on ostanut viime vuosina kymmeniä yrityksiä. Tämä on avannut tiimien jäsenille upeita mahdollisuuksia tutustua uusiin alueisiin.

Millä tavalla olet auttanut asiakkaitasi menestymään liiketoiminnassaan ja kasvattamaan sitä?

Tiimini jäsenet hankkivat tietoa asiakkaiden tarpeista keskustelemalla heidän kanssaan, jotta voimme auttaa heitä kasvattamaan liiketoimintaansa ratkaisujemme avulla. Tiimini tekee kentällä yhteistyötä tärkeiden asiakkaiden kanssa. Uusien yritysten ostaminen parantaa mahdollisuuksiamme vastata asiakkaiden tarpeisiin ja erilaistaa ratkaisujamme muiden toimittajien ratkaisuista. Asettamalla asiakkaan etusijalle autamme heitä tunnistamaan prosesseissa olevia puutteita ongelmien ratkaisemiseksi.

Millä tavalla Dell erottautuu muista työnantajavaihtoehtona?

Dellin hankkiessa lisää yrityksiä tiimien jäsenille avautuu mahdollisuuksia hautoa ostettua liiketoimintaa ja kasvattaa sitä Dellin alustalla. Dellin toimintaympäristössä tiimien jäsenet voivat siirtää osaamistaan uusille alueille siirtymättä toiseen yritykseen ja joutumatta aloittamaan kaikkea alusta. Dell tarjoaa paljon mahdollisuuksia sisäisiin siirtoihin. Tämän ansiosta minulla on kokemusta myynnistä, brändin kehittämisestä, markkinoinnista sekä fuusioista ja yritysostoista Kiinassa ja Taiwanissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta ja Japanista kuuden vuoden ajalta. Matka on ollut kiehtova!

Dellin tyopaikat
Tutustu Dellin toimipisteisiin
Explore our locations

 • Poista CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4