|

Henkilöstö | Sumant Chaudhari

Henkilöstö | Sumant

Milloin siirryit Dellin palvelukseen ja missä tehtävissä olet ollut Dellissä?

Siirryin Dellin palvelukseen Austinin-toimipisteeseen marraskuussa 1998. Toimin IT-hallinnan tehtävissä tietovarastoinnissa, tietokantojen hallinnassa, myynnin ja markkinoinnin sovelluskehityksessä sekä tehdasteollisuuden ja toimitusketjun sovelluskehityksessä. Siirryin Bangaloreen vuonna 2007. Toimin tehdasteollisuuden ja toimitusketjun ratkaisukehityksen johtajana.

Mitä vastuita nykyinen työsi pitää sisällään?

Johdan pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan asiakkaille tarkoitettujen sovellusten kehitystyön ja ylläpidon tiimiä Dellin sovelluspalveluiden ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisen (Applications Services & BPO) liiketoimintayksikössä.

Miten kuvailisit Dellin toimintakulttuuria?

Se tarkoittaa voittamista rehellisesti, kovaa työtä tulosten saavuttamiseksi sekä viestinnän avoimuutta. Se on kurinalaisen toiminnan kulttuuri.

Mitä haluaisit kertoa henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet siirtymään Dellin palvelukseen?

Dell on suuri yritys, mutta dynaamisuudeltaan se on kuin aloittava yritys. Muutos on jatkuvaa, joten ole aina valmiina siihen.

Mikä pitää sinut Dellin palveluksessa?

Ylimmän johdon viestinnän avoimuuden ja osallistumisen ansiosta tiedän aina, minne he ovat yritystä viemässä. Tämän ansiosta tiedän aina, missä voin olla vaikuttamassa. Dellissä on tarjolla haastavia tehtäviä. Kulttuuri on asiallinen.

Mitä myönteisiä vaikutuksia Dellin strategiamuutos on mielestäsi saanut aikaan?

Panostamista strategian kivijalkoihin on jatkettu. Yritysostot ovat olleet strategian mukaisia. Katteet ovat parantuneet.

Missä projekteissa olet ollut mukana viime aikoina, ja mitkä ovat Dell-urasi huippuhetkiä?

Olen ollut mukana Dellin uuteen toimitusketjun hallintaan ja IT-ympäristön muuntamiseen liittyvissä projekteissa.

Millä tavalla olet auttanut asiakkaitasi menestymään liiketoiminnassaan ja kasvattamaan sitä?

Olen kehittänyt laadukkaita ratkaisuja oikea-aikaisesti ja näin tukenut tarvittavien sisäisten liiketoimintaominaisuuksien syntymistä.

Millä tavalla Dell erottautuu muista työnantajavaihtoehtona?

Dell tarjoaa uramahdollisuuksia useissa yrityksissä. Joustavuutta on sopivasti. Byrokratiaa on vähän. Työpaikalla on kunnioituksen ilmapiiri. Dell edistää oikeanlaisia arvoja.

Kuvaile viidellä sanalla kokemuksiasi Dellin palveluksessa.

Mahdollisuus oppia, kehittyä ja vaikuttaa.

Dellin tyopaikat
Tutustu Dellin toimipisteisiin
Explore our locations

  • Poista CareersOurPeople_Leonor.jpg
    Our People | Leonor
    2:4