|

Meidän porukkamme

Dell-tiimi

Tiedämme, että olemme puolueellisia, mutta mielestämme tiimimme jäsenet ovat todella hienoa porukkaa. He ovat lahjakkaita ja haluavat menestyä. Mikään ei ole mahdotonta, kun he ryhtyvät toimeen. Olemme kiitollisia heidän työpanoksestaan ja siitä, että he ovat osaltaan luomassa parasta mahdollista työpaikkaa koko kansainväliselle tiimillemme.

Dellin tyopaikat

Kannusta yksilöllisyyteen. Hyödynnä joukkovoimaa.

Uusien ideoiden ja innovaatioiden synnyttämiseen tarvitaan moniarvoista työvoimaa. Kun näkökantoja on paljon, pystymme saavuttamaan tavoitteemme ja parantamaan ihmisten elämää tekniikan avulla. Dellin on kuitenkin ensin kyettävä ymmärtämään ihmisten arvoja, elämäntapoja ja toiveita, ennen kuin se pystyy auttamaan heitä kasvamaan ja kehittymään.

Dellin henkilöstöstrategia auttaa meitä olemaan houkutteleva vaihtoehto lahjakkaille työntekijöille ja tarjoamaan asiakkaillemme, yrityksille ja tiimiemme jäsenille suorituskykyisiä ratkaisuja. Tavoitteemme on varmistaa, että Dell on puoleensavetävä työnantaja, jossa tiimin jäseniä arvostetaan. Tavoitteena on myös varmistaa työntekijöiden motivoituminen ja sitoutuminen.

Tuemme tiimimme jäseniä seuraavilla tavoilla:

  • Rekrytointi (suhteet oppilaitoksiin ja korkeakouluihin). Dell haluaa palkata alan parhaat työntekijät ja luoda heidän avullaan maailman parasta, ihmisiä tukevaa tekniikkaa.
  • Verkottuneet työpaikkaratkaisut. Verkottunut työpaikkastrategia luo työ-ympäristön, joka perustuu liikkuvuuteen, yhteistyöhön ja joustavuuteen.
  • Koulutus ja johtajuuden kehittäminen. Rohkaisemme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen monilla eri tavoilla.
  • Työntekijöiden henkilöstöryhmät. Dellin 11 työntekijöiden henkilöstöryhmää ovat avoinna kaikille työntekijöille. Ryhmissä he voivat liittyä verkostoon, kehittää taitojaan ja osallistua yhteisön toimintaan.
  • Työnantajatunnustukset. Dellillä on ollut kunnia saada tunnustusta yhteistyöstä yhteisöjen kanssa.
  • Tell Dell -palaute. Tell Dell on tärkeä osa toimintaamme. Haluamme, että kaikilla tiimimme jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten toimimme ihmisten kanssa.
Dellin Global Diversity Council

Dell varmistaa, että vanhimmat johtajat ja toimitusjohtaja mukaan lukien kiinnittävät huomiota työvoiman rakenteeseen. He osallistuvat säännöllisesti myös Dellin osallisuusstrategian kehittämiseen erityisesti Global Diversity Councilin kautta.

Dellin toimitusjohtaja ja perustaja Michael Dell tiivistää ajatuksen seuraavasti:

”Tiedämme, että pystymme tarjoamaan parempia tuloksia miljoonille asiakkaillemme hyödyntämällä yksilöiden osaamista, lahjoja ja ajattelutapoja. Moniarvoisessa, kansainvälisessä tiimissämme näitä ominaisuuksia on paljon. Sitoutuminen moniarvoisuuteen ja osallistamiseen on aina ollut ja tulee jatkossakin olemaan Dellin liiketoimintastrategian kilpailuetuja.”

Tiedämme, että meidän on pysyttävä sitoumuksessamme, jos haluamme täyttää tiimin jäsenten odotukset ja pysyä kiinnostavana työnantajana. Meidän on tunnistettava työntekijöidemme vahvuudet, kuten koulutus, johtamistaidot ja osaaminen, ja pantava ne hyötykäyttöön.

Global Diversity Councilia johtaa yhtiön perustaja ja puheenjohtaja, ja sillä on kahdeksan muuta kansainvälistä johtajaa. Vuonna 2008 perustettu Global Diversity Council on osoitus Dellin sitoutumisesta moninaisuuteen ja osallistavuuteen yhtiön johtotasolla. Global Diversity Council arvioi käytäntöjä, toimintasuunnitelmia ja kehityssuuntia ja varmistaa, että Dell hyötyy moninaisuudesta ja osallistavuudesta ja että arvot näkyvät kaikkialla yhtiössä. Ryhmä kartoittaa parhaita käytäntöjä keskustelemalla asiakkaiden, yrityskumppaneiden ja tiimin jäsenten kanssa.